Planter

Brug beslutningsstøtte ved planlægning af dine sprøjteopgaver

Ved at bruge beslutningsstøtte som f.eks. Planteværn Online, Middeldatabasen og SortInfo får du hjælp til at finde vej gennem junglen af informationer om plantebeskyttelse. 

Her har du en oversigt over nogle af redskaberne.

Planteværn Online

Med Planteværn Online får du hjælp til at vælge middel og dosis til en behovsbestemt bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr i dine afgrøder. Når du taster oplysninger om ukrudt, sygdomme og skadedyr ind, beregner programmet den mest effektive og billigste løsning.

Planteværn Online er udviklet i fællesskab af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet og SEGES. 

Gå til Planteværn Online

Middeldatabasen

Middeldatabasen indeholder opdaterede oplysninger om de plantebeskyttelsesmidler, der godkendt i Danmark. Her har du adgang til etiketter og godkendelser til mindre anvendelse. Databasen har også oplysninger om midler, som er udgået og blevet forbudte at anvende. Databasen vedligeholdes af SEGES. Data er indhentet fra Miljøstyrelsen, kemikaliefirmaerne, Dansk Planteværn m.fl.

Gå til Middeldatabasen

SortInfo

SortInfo er et værktøj til at understøtte sortsvalg. Her finder du bl.a. oplysninger om modtagelighed mod de vigtigste sygdomme og stråstyrke.

Læs også SortInfo.dk - Vælg din sort på basis af de nyeste forsøgsresultater.

Gå til SortInfo

IPM Tjek

IPM Tjek er en app, som hjælper dig med at identificere ukrudt og skadevoldere. At kende skadevolderne er en vigtig del af IPM. Ud fra synlige kendetegn er en hjælp til at artsbestemme ukrudt og skadevoldere i marken.

App’en giver også mulighed for at læse om principper for IPM (integreret plantebeskyttelse). Kendskab til skadevolderne er ét af principperne for IPM. Udvikling af app'en er sket med midler fra Miljøstyrelsen.

App’en kan hentes gratis på App Store og Google Play.

Vil du vide mere?