Grise

Tørt fast gulv i farestier til løse søer

Resumé

Erfaring 2203: Der blev indsamlet erfaring med 11 tiltag (herefter benævnt screeningstiltag), som havde til hensigt enten at øge søernes brug af det faste gulv som leje eller at øge søernes brug af spaltegulvsområdet ved gødningsafsætning. Samlet set førte screeningstiltag rettet mod øget brug af spaltegulv til den bedste hygiejne. Det var således tiltaget, hvor krybben blev flyttet, og en lodret plade blev opsat ved krybben, som medførte den største forbedring af hygiejnen på det faste gulv sammenlignet med kontrolstierne. Men ingen af de 11 screeningstiltag gav den ønskede forbedring af stihygiejnen. 
For både kontrol og de 11 screeningstiltag var hygiejnen bedst i de første uger af søernes opholdstid i farestien og markant forringet i den sidste del af diegivningsperioden. Der var kun begrænset forskel mellem årstider. 

Hovedkonklusion

I farestier er delvist fast gulv en enkel løsning til at reducere gylleoverflade og dermed reducere emissioner. Det forudsætter dog, at det faste gulv er tørt og rent. Screening viste, at indretning kan reducere gødningsafsætning på det faste gulv.

Vil du vide mere?