Kvæg

Overfladebehandling af majsensilage med natriumbenzoat opblandet med rotorharve

Sammendrag

Overfladebehandling af majshelsæd med natriumbenzoat, der opblandes i den indlagte afgrøde med en rotorharve, ser ud til at være en effektiv metode til at forbedre den aerobe stabilitet i overfladen af majsensilage. Ved opblanding i de øverste 25 cm bør doseringen være 180 g natriumbenzoat opløst i ca. 0,4 liter vand pr. m2 (= 0,5 liter opløsning pr. m2) svarende til ca. 1 kg natriumbenzoat per tons afgrøde. Natriumbenzoat er godkendt som ensileringsmiddel og kræver ikke HACCP.

Vil du vide mere?