Økonomi og ledelse

ESG-rapportering breder sig i landbruget

Vi har talt med banker, landbrugets kunder og visionære landmænd. De forudser, at landbrugsvirksomheder kommer til at arbejde med ESG-rapportering i flere formater og som en integreret del af ledelse og forretning.

Nyhed

11. december 2023

 Opdateret 08. februar 2024

Motivation til at udarbejde ESG-rapportering følger i stort omfang den samme motivation, der ligger til grund for at arbejde med tiltag for bæredygtig udvikling. I projektet konkluderer vi, at især den ledelsesmotiverede ESG-rapportering, der udspringer af en landmands udviklingsorienterede tilgang til ansatte og forretning, er på vej ind i en ny fase.

Vi forventer, at man over de kommende 2-3 år vil se mange flere landbrugsvirksomheder tage hul på en eller anden form for ikke-finansiel rapportering med klimarapportering som det fremherskende format. Det kan bla. skyldes forhold som, at landbrugsvirksomheden:

  • Leverer ind i en værdikæde, hvor en eller flere aftagere har godkendte klimahandlingsplaner under Science Based Targets Initiative eller lignende.
  • Tiltræder et incitamentsprogram som for eksempel Arlas incitamentsmodel og vil udnytte data og handling for yderligere værdiskabelse
  • Ønsker at styrke attraktivitet ved rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
  • Vil dokumentere markedsværdi og forretningspotentiale ved indhentning af kapital og ved ejerskifte/salg.

Fremadrettet forventes landbrugsvirksomhedens ikke-finansielle rapportering i højere grad, at blive integreret i virksomhedens ledelsespraksis og samlede rapportering. Det sker efterhånden som kunder og leverandører enten lovpligtigt og som en del af deres ledelsespraksis udveksler tiltag og fremskridt på områder som reduktion i udledning af drivhusgasser, udfasning af fossile brændstoffer og påvirkning af biodiversitet. 

Vi forventer også, at sammensmeltningen af den økonomiske og ikke-finansielle rapportering følger af, at landbrugsvirksomhedens økonomiske præstation i stigende grad bliver afhængig af evne til at levere på samfunds- og værdikædekritiske ESG-forhold.

Ikke-finansiel rapportering hos en landbrugsvirksomhed er i praksis alt fra årlig klimarapportering til banken over en kort ESG-rapport integreret i årsrapporten til et større dokumentationsarbejde for investeringsansøgning eller ejerskifte/salg.

Økonomiske nøgletal og risikoledelse for grøn omstilling

Det mere formaliserede arbejde med bæredygtig udvikling startede for flere år siden med reference til de tre bundlinjer i det grønne regnskab:

  • Økonomi (E)
  • Miljø (E)
  • Social (S). 

I særdeleshed økonomisk robusthed er vigtig at fastholde som forudsætning for at kunne håndtere de ofte høje transitionsomkostninger ved grøn omstilling. Derfor nævner vi også E-ESG – det første E for Economy - og foreslår på baggrund af projektets anbefalinger at lade ESG-rapportering omfatte økonomiske nøgletal som afkastningsgrad, soliditetsgrad, egenkapitalforrentning, gearing og likviditetsgrad.

Mange aktører i landbrugsvirksomhedens leverandør- og aftagerkæder skal til at arbejde systematisk med risikoledelse jævnfør den lovpligtige brug af ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Fra blandt andet projektets advisory board lyder det, at landbrugsvirksomheden med fordel kan begynde at arbejde med og dokumentere arbejdet med risikoledelse i sin rapportering. 

Vi forudser, at risikoledelse bliver et efterspurgt element i virksomhedens governance.

Et eksempel på landbrugsvirksomhedens ESG-rapportering

Siden landbrugsrådgivere og virksomheder omkring landbruget for ganske få år siden begyndte at se behovet for en nuanceret og landbrugsfaglig relevant rapportering, har man efterlyst standarder og skabeloner. SEGES Innovation har udarbejdet et eksempel på ESG-ledelsesrapportering ud fra en idé om datatilgængelighed og et relativt kompakt format. Eksemplet er bygget op over landbrugsfaglige temaer og indikatorer for bæredygtig udvikling og er et forslag til, hvordan man kan komme i gang med den ikke-kommercielle rapportering.

Eksemplet er her med udgangspunkt i en mælkeproducent og skal ses som inspiration til, hvad en ESG-ledelsesrapport kan omfatte. Hos landbrugsrådgivere kan man få rådgivning om produktionsspecifikke indikatorer og om netop det indhold og layout, der passer til ens situation.

Eksemplet er opdateret, så det i temaer og indikatorer matcher trends vi ser for økonomisk robusthed og tilgange som ESRS’en og EU’s Taksonomi for bæredygtig finansiering.

Se et eksempel på en ESG-ledelsesrapport

Vil du vide mere?

Støttet af