Økonomi og ledelse

Sådan udfylder du en ESG-ledelsesrapport

Inden for få år forventer SEGES, at alle landbrugsvirksomheder skal afrapportere inden for hele ESG-området. Se et eksempel på, hvordan du kan udfylde en ESG-ledelsesrapport.

Bæredygtighedsaftryk skal fremover kunne dokumenteres

Bæredygtighed er allerede og bliver yderligere forstærket som produktionsvilkår i fremtidens danske landbrugsproduktion. Som udgangspunkt er det de markeder, som landbrugsvirksomheden leverer til, der definerer begrebet ”bæredygtighed”.

EU har presset på for, at den finansielle sektor investerer sine midler i en produktion, der sikrer en bæredygtig udvikling. Derfor har EU vedtaget, at den finansielle sektor skal dokumentere sine kunders bæredygtighedsaftryk, de såkaldte ESG-mål med fokus på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.

SEGES forventer, at alle landbrugsvirksomheder, inden for en forholdsvis kort årrække på 2 - 4 år, skal afrapportere deres status og planlagte aktiviteter inden for hele ESG-området til deres finansielle samarbejdspartnere, f.eks. i en årlig ledelsesrapport.

SEGES har derfor udarbejdet fire skabeloner for en ESG-ledelsesrapport, som løbende vil blive udviklet, i første omgang inden for produktionsformerne:

  • Mælk 
  • Gris 
  • Planteavl 
  • Fjerkræ. 

Derudover kan du se et eksempel på en udfyldt ESG-ledelsesrapport og blive guidet til, hvordan du kan udfylde den.

Skabelonerne og eksemplet er tænkt som en guideline for jeres arbejde med ESG-afrapportering. Nogle af de foreslåede indikatorer giver mere mening for en given landbrugsvirksomhed end andre. Det er vigtigt, at afrapporteringen tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed og dens strategi. 

Vil du vide mere?

Støttet af