Grise

Vurdering af grises transportegnethed

Resumé

Meddelelse 1258: Griseproducenter, chauffører på grisetransporter og de praktiserede dyrlæger var mindre til moderat enige, når de vurderede, om slagteklare grise med brok, halebid eller halthed kunne transporteres. 

For at undersøge enigheden i transportegnethedsvurderingerne indenfor og mellem faggrupperne griseproducenter, chauffører og de praktiserede dyrlæger blev en række videoklip af grise vurderet i forhold til transportegnethed. Vurderingerne blev registreret i tre spørgeskemaer for brok, halebid og halthed, hvor henholdsvis 14, 11 og 13 videoklip af grise med de respektive lidelser indgik. 

Spørgeskemaer med videoklip blev udsendt til griseproducenter, chauffører og de praktiserede dyrlæger. I alt svarede 133 på spørgeskemaet om brok, 87 på spørgeskemaet om halebid og 80 på spørgeskemaet om halthed.

Vil du vide mere?