Økonomi og ledelse

Forebyg arbejdsulykker – har du råd til at lade være?

Der sker stadig alt for mange ulykker og nærved-ulykker i landbruget, som stadig betragtes som Danmarks farligste erhverv, hvor antallet af anmeldte ulykker desværre fortsat er stigende.

Alvorlige ulykker medfører næsten altid store personlige og økonomiske omkostninger, både for den forulykkede, pårørende og arbejdsgiver. For den tilskadekomne kan der være fysiske eller psykiske skader, som kan gøre dem uarbejdsdygtige i en lang periode og efterfølgende nedsætte deres muligheder i både arbejdsliv og fritid, eller i værste fald kan man omkomme i ulykken. 

Som arbejdsgiver vil du møde økonomiske omkostninger ved en ulykke som f.eks. vikardækning (ca. 11.000 kr./uge), produktionsnedgang, evt. omkostninger til rekruttering og oplæring af ny medarbejder og evt. bøde fra Arbejdstilsynet, som ved alvorlig personskade udgør 73.800 kr. på arbejdspladser med 0-9 ansatte, mere ved skærpende omstændigheder. 

Samtidig vil du efter en ulykke oftest give hvad som helst, hvis du kunne gøre ulykken ugjort. Det kan som bekendt ikke lade sig gøre. Til gengæld kan rigtigt mange typer ulykker forebygges uden en nævneværdig investering! 

Den gode arbejdsplads skal være sund og sikker for at være attraktiv

Samtidig skal du som arbejdsgiver være opmærksom på, at der i forbindelse med implementering af CAP-reformen er risiko for reduktion af arealstøtten, hvis ikke arbejdsmiljøloven er overholdt, fordi der indføres ”social konditionalitet” den 1. januar 2025. 

Det betyder, at landbrug kan forvente reduktion i arealstøtten ved alvorlig og gentagen overtrædelse af arbejdsmiljøloven. 

Langt de fleste af disse omkostninger – såvel de personlige som de økonomiske - kunne være undgået uden en nævneværdig investering.… 

I flyeren her gøres opmærksom på emner du med fordel kan tage op med din drifts økonom ved kommende møder om regnskab, investeringer etc. Det er en god ide at have sat en post af til prioritering af det gode arbejdsmiljø – det betaler sig at forebygge, det er alt for dyrt kun at afhjælpe. 

Vil du vide mere?

Støttet af