Økonomi og ledelse

7 pejlemærker for bæredygtighed

Få inspiration til, hvordan du som landmand arbejder mere bæredygtigt inden for emner som økonomi, arbejdsforhold, dyrevelfærd og klima.

Hvilken vej skal du som landmand gå for at blive mere bæredygtig? For at bringe dig tættere på svaret, har sektor for økonomi og virksomhedsledelse udpeget 7 pejlemærker, som du kan navigere efter. 

Pejlemærkerne kan i høj grad kobles op på de forskellige indikatorer i ESG Sådan udfylder du en ESG-ledelsesrapport, og de omhandler både forhold for din virksomhed isoleret set og for virksomheden set i helhedsperspektiv med sin omverden. 

Måske du er godt på vej mod nogle af pejlemærkerne - måske andre gør, at du må ændre kurs.

For at gøre pejlemærkerne mere relaterbare for dig, har vi interviewet landmand Claus Fenger, der sætter sine ord på pejlemærkerne. Videoerne er naturligvis ikke facitlister men inputs fra én landmand.

De 7 pejlemærker i praksis

Vil du vide mere?