Planter, Økologi

Placering og resultater fra Landsforsøgene®

Du kan se hvor i Danmark de enkelte forsøg ligger, og du kan følge med i resultaterne efterhånden som de samles ind via nedenstående links.
Efter forsøgene er afsluttede kan du fortsat se alle resultater af forsøg og sammendrag af resultater fra flere forsøg og fra flere år.

Vil du vide mere?