Planter

Dispensation for akseltryk på gyllevogne - 2024

Kommuneliste med dispensationer eller afslag på kørsel med forhøjet akseltryk ved gylleudbringning med tre-akslede gyllevogne.

Trafikstyrelsen har også i 2024 givet erhvervet mulighed for at køre med større kapacitet. Det er vigtigt at tjekke de individuelle godkendelsers respektive vilkår. Nogle kommuner kræver individuel ansøgning.

Tilladelsen forudsætter fortsat, at kommunen også har accepteret dispensationen fra Trafikstyrelsen, så gyllen kan transporteres på de kommunale veje. Derfor har SEGES på vegne af Landbrug & Fødevarer igen i år søgt hos alle de kommuner, som giver tilladelsen for et år ad gangen. Både Trafikstyrelsens godkendelsesbrev og kommunens tilladelse skal medbringes under gyllekørslen og - om det kræves - fremvises for politiet.

Du skal derfor både udskrive brevet fra Trafikstyrelsen og kommunens dispensation. Kig i kommunelisten herunder.

Find din kommune i den alfabetiske liste og se, om der er givet dispensation eller afslag. Står der ikke noget efter kommunenavnet, har den pågældende kommune endnu ikke afgivet svar. Listen opdateres, når/hvis de manglende kommunerne melder deres svar ind. 

Kort over kommuner med dispensationer eller afslag på kørsel med forhøjet akseltryk ved gylleudbringning med tre-akslede gyllevogne

Kommuner 

Vil du vide mere?