Grise

Udvikling i sodødelighed

Resumé

Notat 2203: I 2021 modtog DAKA 11.092 flere søer, sopolte og gylte end i 2020. Sodødeligheden er steget fra 15,1 % af årssøerne i 2020 til 16,1 % af årssøerne i 2021.

SEGES Innovation arbejder fortsat med at reducere sodødeligheden på landsplan gennem en målrettet kampagne og et tæt samarbejde med rådgivere og dyrlæger.

Vil du vide mere?

Støttet af