Grise

Udvikling i sodødelighed

Resumé

Notat 2203: I 2021 modtog DAKA 11.092 flere søer, sopolte og gylte end i 2020. Sodødeligheden er steget fra 15,1 % af årssøerne i 2020 til 16,1 % af årssøerne i 2021.

SEGES Innovation arbejder fortsat med at reducere sodødeligheden på landsplan gennem en målrettet kampagne og et tæt samarbejde med rådgivere og dyrlæger.

Hovedkonklusion

Opgørelsen over antallet af døde søer til DAKA viser, at sodødeligheden i 2021 var på 16,1 % af årssøerne. Det er en stigning i forhold til tidligere år.

Vil du vide mere?

Støttet af