hero_undga_smittespredning_afhentningsplads

Kvæg

Undgå smittespredning ved afhentningspladsen på kvægbedrifter

En velindrettet afhentningsplads til DAKA-bilen er en af brikkerne i god smittebeskyttelse på kvægbedriften. Her er hvad du skal være opmærksom på.

Heldigvis er det ikke hverdagskost for kvægbrugere at sende bud efter DAKA-bilen. Og det er måske også årsagen til, at afhentningsforholdene ikke altid er optimale. 

Typiske fejl ved kvægbedrifternes afhentningspladser er defekte kapper og manglende underlag

Men uhensigtsmæssige afhentningspladser kan både gå ud over smittebeskyttelsen og den ressource, som det døde dyr er. De typiske fejl ved pladserne er iflg. kommunikationschef hos DAKA, Søren Mohr Jensen manglende beskyttelse mod ådselædende dyr, manglende underlag samt defekte eller utilstrækkelige kapper.

”Vores chauffører oplever jævnligt, at dyret ikke er ordentligt dækket til, eller at der bare er kastet en presenning henover. Og det betyder, at vilde dyr kan komme til kadaverne og sprede smitte rundt mellem ejendomme,” forklarer Søren Mohr Jensen.  
Selve placeringen af pladsen er også vigtig. Den bør ligge i passende afstand fra offentlig vej og bygninger med dyr.

DAKAs chauffører er iflg. kommunikationschefen meget opmærksomme på ikke selv at udgøre en smittespredningsrisiko. Derfor skal de helst ikke være nødt til at træde ned på pladsen for eksempelvis at pille en presenning af, der har viklet sig omkring kloen, eller fordi der mangler en løftering. Interimistiske løsninger, der ikke kan løftes med bilens klo, duer iflg. kommunikationschefen i det hele taget ikke. 

Tænk på bæredygtighed og image ved indretning af afhentningspladsen

En hensigtsmæssig afhentningsplads er også vigtig af hensyn til den råvare, som det døde dyr er, i forhold til den videre håndtering hos DAKA. 

”Det døde dyr er ikke bare er et affaldsprodukt, men en ressource der kan udnyttes og recirkuleres. Fx kan vi lave mindre biodiesel af et dyr, hvis det er meget råddent. Derfor skal det også tilmeldes hurtigst muligt og gerne placeres på et fast underlag,” lyder det fra kommunikationschefen.  

Han påpeger samtidigt, at en velindrettet afhentningsplads også er vigtig for bedriftens og kvægbrugets image som helhed. 

”Husk, at mange mennesker og interesseorganisationer sætter lighedstegn mellem døde dyr og dårlig dyrevelfærd,” slår han fast. 

Det siger loven om afhentningspladser

  • Opbevaringen må ikke udgøre en risiko for spredning af smitstoffer
  • Afskærm dyrene fra ådselædende dyr
  • Tilmeld senest 24 timer efter død
  • Pladsen skal placeres i passende afstand fra offentlig vej og bygninger med dyr.

Tips til den gode afhentningsplads 

  • Læg dyrene på et fast, hævet underlag
  • Kadaverkappe og løftering skal være intakt 
  • Hold pladsen ren og ryddet.

Find flere tips på DAKAs hjemmeside Tips til en god afhentningsplads: SecAnim DK.

Har du brug for sparring til indretning af afhentningspladsen, stiller DAKA gratis en konsulent til rådighed.

Billede 1

En god afhentningsplads har fast underlag og intakt kappe. Foto: DAKA

Vil du vide mere?