Besøg i kvægstald

Kvæg

Materiale til rådgivningsbesøg om smittebeskyttelse

Hent inspiration til smittebeskyttelsesbesøg i forskelligt rådgivningsmateriale, tjeklister og skilte til ophængning på bedriften.

I det tværfaglige samarbejde Tag smitten ved hornene er der udarbejdet forskelligt materiale til rådgivere, der ønsker at sætte fokus på bedriftens smittebeskyttelse. Med materialet har du en række fysiske produkter til rådighed, som kan hjælpe snakken godt på vej. Du kan med fordel videregive en del af materialet til landmanden.

Materialet kan bl.a. hentes ved at klikke på linksene i nedenstående liste. 

Materialer til smittebeskyttelse på kvægbedriften

  • Beskyt dine kunders besætning: Beskyt dine kunders besætning er et hand-out, som landmanden kan udlevere til håndværkere og servicemedarbejdere, der  jævnligt kommer på bedriften.

  • Orientering om BoviSafe – en app for dyrlæger til brug ved smittebeskyttelsesrådgivning. Dyrlæger kan få adgang til BoviSafe gennem Boehringer Ingelheim.

  • VIK shop-brochure med produkter til smittebeskyttelse og rengøring. 

  • Klistermærket ”Tag smitten ved hornene” til døren i forrummet, bagruden i bilen eller lign. Mærket signalerer, at på denne bedrift tager man smittebeskyttelse alvorligt. 
    Du kan få fat i klistermærkerne ved at kontakte Vikshop

Materialerne er udarbejdet i kampagnen Tag smitten ved hornene, som er et samarbejde mellem CowVetConsult, DLBR-centrene, Den Danske Dyrlægeforening, SEGES Innovation, Landbrug & Fødevarer og Viking. Kampagnens mål er at forbedre smittebeskyttelsen i de danske kvægbesætninger. 

Vil du vide mere?