hero_regler_salmonellaniveau_flere_kvagejendomme

Kvæg

Vær obs på reglerne for skift fra salmonellaniveau 2 til 1 ved dyr på flere kvægejendomme

På en kvægbedrift, som består af flere ejendomme, skal alle ejendomme opfylde kravene til salmonella-niveau 1, før bedriften kan skifte niveau.

Det er vigtigt, at dyrlæge og landmand har styr på at få udtaget de rigtige prøver i den rigtige rækkefølge, når en besætning ønsker at skifte fra salmonellaniveau 2 til 1. Ellers risikerer man nemlig, at besætningen må vente yderligere fem måneder, før den kan komme i niveau 1. 

Og korrekt prøveudtagning er ifølge dyrlæge Malene Budde, SEGES ikke helt ukompliceret på bedrifter med flere ejendomme. Her gælder det nemlig, at alle ejendomme på bedriften skal opfylde kravene til salmonella-niveau 1, før bedriften kan skifte niveau.

”Det betyder, at der skal tages prøver af de relevante dyregrupper på alle ejendomme - også selvom der er samdrift,” forklarer Malene Budde. Antallet af prøver, der skal tages på den enkelte ejendom, afhænger af antallet af dyr det enkelte sted. Malene Budde opstiller denne oversigt over nødvendige prøver og prøveresultater, som kræves for at skifte niveau:

Krav til blodprøver for at skifte til salmonella-niveau 1 

  • Der kræves to prøverunder af kalve med tilfredsstillende resultat på de ejendomme, hvor der er kalve. Prøverne skal tages i et interval mellem 2 og 4 måneder.
  • Herefter skal der ligge en prøverunde af kvier med tilfredsstillende resultat på de ejendomme, hvor der er kvier. 
  • Gennemsnittet af de 4 sidste tankmælksmålinger skal være under 25 ODC. Der skal være mindst 3 uger mellem hver prøve. Hvis der malkes på flere ejendomme, skal alle ejendommene opfylde kravet. 

Skift af salmonella-niveau kræver skriftlig anmodning

Ifølge Malene Budde sker niveauskiftet ikke automatisk, selvom alle prøver er i orden. 
”Når kravene for at skifte til niveau 1 er opfyldt, kan besætningsejeren skriftligt anmode om at skifte niveau,” forklarer hun. 

Det gøres ved at indsende dokumentation til SEGES på salmonella@seges.dk

Emneord

Vil du vide mere?

Støttet af