Økonomi og ledelse

Case: Stine bruger niveaudelt oplæring af sine medarbejdere på bedriften

Opdeling af arbejdsopgaverne i niveauer via roadmaps giver driftsleder Stine Linding Kri-stensen et klart overblik over, hvad den nye medarbejder har lært – mens hun selv bliver klar over, hvad hun forventer af medarbejderne.

”Hvis man først har vænnet sig til at dreje til venstre, kan det være svært at skulle dreje til højre. Derfor kan vi lige så godt bruge energien i starten, så folk får lært at gøre tingene, som vi gerne vil have det gjort.”

Sådan forklarer Stine Linding Kristensen. Hun er driftsleder på en gård med 280 køer og har ledelsesansvar for halvanden fastansat medarbejder og tre elever. Stine går meget op i, at medarbejderne bliver grundigt oplært i deres opgaver fra starten. Derfor er hun begyndt at bruge roadmaps.

Et roadmap er et skema, hvor opgaverne indenfor et område er delt op i niveauer.
”Man starter med at lære det, som er i niveau 1. Hvis det fx handler om kalvepasning, starter man med at strø kalvene og give kraftfoder. Når du så kan det, kan du rykke op i niveau 2 og give kalvene råmælk. Og sådan fortsætter man opad i fem niveauer,” fortæller Stine.
Stines Roadmap

Et eksempel på et af Stines roadmaps

Roadmaps giver løbende fokus på medarbejderens faglige udvikling

Stine Linding Kristensen ser roadmaps som et styringsredskab til sig selv og en guide til medarbejderen, så han ved, hvad han skal kunne. Og hun oplever, at det giver rigtig god fokus på medarbejderens faglige udvikling.

”Medarbejderen ved, hvad han/hun skal fokusere på fra starten. Og så snakker vi ind imellem om, hvorvidt det er ved at være tid til næste niveau. På den måde har vi en løbende dialog, frem for at gemme det til mus-samtalen,” forklarer Stine.

Hun oplever jævnligt, at en medarbejder tager fat i hende for at høre, om det ikke er ved at være tid til at skifte niveau.
”Og så er det jo min opgave, at vurdere, om det er,” forklarer hun og indrømmer, at det godt kan være lidt svært, hvis man så må sige nej.

Niveauerne i roadmappet tilpasses efter medarbejdernes startniveau

Hun har selv udarbejdet indholdet i de forskellige niveauer inden for hvert område og tilpasser dem løbende, så de passer til den enkelte medarbejders startniveau. Af og til inddrager hun en medarbejder.
”Min kalvepasser var selv med indover udformningen af roadmappet til kalvepasning. Det giver ham både ejerskab og medbestemmelse. Og så er han elev. Det vil sige, at når han skal på skole igen, er der en, der skal overtage hans opgaver, og det er ham selv, der skal lære den nye op,” fortæller Stine.

Stine Linding, Privatfoto

”Medarbejderne synes, det er fedt, at det står på skrift, hvad de skal kunne, og fedt at de har noget at forholde sig til,” fortæller Stine Linding Kristensen.  Foto: Privat

Medarbejderne synes, at roadmaps er fedt

Brugen af roadmaps har ifølge Stine vist sig at være et rigtig godt værktøj.
”Medarbejderne synes, det er fedt, at det står på skrift, hvad de skal kunne – fedt at de har noget at forholde sig til.  Nu ved de fx, hvad det indebærer at passe kvier i alle trin – og hvad man skal kunne for at gå fra et trin til det næste,” fortæller Stine.
For hendes eget vedkommende har det været en stor fordel at blive helt klar på, hvad det egentligt er, at hun gerne vil have, at medarbejderne skal kunne indenfor de forskellige områder.

Stine er ikke bleg for at køre roadmap på sig selv. Og på maskinområdet er hun kun nået til niveau 1.
”Jeg skal lære at skifte olie. Det kan jeg ikke endnu. Så der er jeg ikke helt klar til næste niveau,” griner hun.

Vil du vide mere?

Støttet af