Raske smittebærere

Raske smittebærere

Raske smittebærere udgør en del af Salmonella Dublins epidemiologi. Man inddeler ofte de raske smittebærere i nogle undergrupper efter, hvor meget og hvor ofte de udskiller. Forskellige litteratur-referencer angiver forskellige grupperinger, men her angives en hyppigt anvendt, hvor der inddeles i 3 grupper:

Aktiv rask smittebærer

(de mest smittefarlige)

  • Udskiller store mængder bakterier (næsten) kontinuerligt
  • Har kontinuerligt højt antistofniveau i mælk og blod
  • Stor risiko for smitte til fostre, kalve og omgivelserne

Det har vist sig, at der er meget få aktive raske smittebærere og mange besætninger har dem slet ikke. Mistanken om at der er aktive raske smittebærere til stede, opstår typisk, hvis man har været i gang med en effektiv sanering og der så pludselig er en gruppe af dyr, der bliver ved med at have høje antistoffer, fx en gruppe kvier, der går sammen eller køerne i kostalden. Sker det, kan man blive nødsaget til at udsætte nogle af de dyr, der ligger med vedvarende høje antistoffer (over ca. 80 ODC%).

 

Latent rask smittebærer

(ikke særlig smittefarlige, men kan i sjældne/uheldige tilfælde vedligeholde smitten i besætninger)

  • Udskiller bakterier intermitterende (især ved stress)
  • Kan svinge i antistofniveau (ofte middel til højt, dvs. over ca. 50-60 i ODC%), men langt fra alle dyr med svingende antistoffer er raske smittebærere
  • En vis risiko for at smitte egen kalv og forurene kælvningsboksen
  • Denne gruppe kan være svær at diagnosticere, ikke mindste ved hjælp af dyrkning af gødning
 

Passiv rask smittebærer

(findes som regel kun i besætninger, hvor de udsættes for smitte fra aktive smittebærere)

  • Udskiller bakterier og har minimal antistofproduktion
  • Stopper udskillelse når den fjernes fra andre udskillere (også kaldet kontaktsmitte)
  • Denne gruppe adskilles fra de aktive raske smittebærere ved antistof-niveauet