Økonomi og ledelse, Kvæg

Case: Min grovfoderøkonomi betyder mere end ydelsen

For mælkeproducent Lars Nissen er en lav fremstillingspris på godt grovfoder vigtigere for besætningens bundlinje end en høj ydelse hos køerne.

Lars Nissens 1.160 malkekøer har en pæn ydelse på knap 10.500 kg EKM. Men det er ikke høj ydelse, som har Lars Nissens største fokus, når det handler om bedriftens samlede økonomi. Det har derimod hans fremstillingspris på grovfoder. Man fornemmer næsten, at en god fremstillingspris på grovfoder er hans passion.

”Jeg prioriterer helt klart at have godt og billigt foder frem for en høj ydelse. Det gør jeg, fordi det giver os den bedste økonomi totalt set,” fortæller han.

Mælkeproducent Lars Nisse

74 pct. af foderet til Lars Nissens køer består af grovfoder. For at han kan få så præcis en fremstillingspris som muligt, deles alle omkostninger ud på hhv. græs eller majs. Foto: SEGES.

Al bedriftens grovfoder er hjemmedyrket, og 74 pct. af køernes foder består af grovfoder. Foderudnyttelsen ligger omkring 95 pct. I alt dyrkes 727 ha grovfoder – heraf 428 ha majs og 299 ha græs. Alt klares med maskinstation, men Lars Nissen står selv for at tage stilling til, hvornår der skal gøres hvad.

”Det er et meget bevidst valg, at vi har så stor en grovfoderandel, fordi vi er gode til at lave grovfoderet billigt,” forklarer han.

Ligger lunt i Top 10 for fremstillingspris på grovfoder

Lars Nissen ligger da også lunt i toppen af de 10 pct., som har den laveste fremstillingspris. I 2019 lå den for majs på 91 øre/FE og for græs på 113 øre pr. FE.

”For mig at se er det utrolig vigtigt at gå op i sin fremstillingspris på grovfoder, fordi den er så stor en del af bedriftens samlede økonomi,” mener Lars Nissen.

Cirka en tredjedel af hans samlede DB kommer fra marken. Hans DB for marken lå i 2019 på 9.260 kr./ha.

 

For mig at se er det utrolig vigtigt at gå op i sin fremstillingspris på grovfoder, fordi den er så stor en del af bedriftens samlede økonomi.
Mælkeproducent Lars Nissen

 

Rettidighed er afgørende for god grovfoderøkonomi

En væsentlig del af forklaringen på Lars Nissens lave fremstillingspris tilskriver han selv, at han er meget opmærksom på at få tingene gjort på det rigtige tidspunkt. Han sørger desuden for at have især græsmarkerne liggende så samlet som muligt med samtidig fokus på, at der er vandingskapacitet til dem. Et andet fokuspunkt er, at han så vidt muligt undgår små kilemarker.

”Hellere køre to km længere efter ordentlige marker end bruge en masse tid på små ’dumme’ marker,” er hans holdning. Han har dog stadig en del små marker – men som han siger, er det jo det muliges kunst med at få jord nok, og udnytte det man har.

Har du tjek på din grovfoderøkonomi?

  • Måler du dine udbytter?
  • Lægger du udbytterne ind i lageret i DMS?
  • Bruger du lagerstyring i DMS i den daglige fodring og fodrings-planlægning?
  • Får du en driftsgrensanalyse?
  • Er din driftsgrensanalyse opdelt på græs og majs?
  • Bruger du Business Check til at sammenligne din grovfoder-
    økonomi med andres?
  • Bruger du den udvidede fraktilanalyse til at følge din egen udvikling på bedriften? 

Driftsgrensanalysen opdelt på græs og majs

For at få så præcis en fremstillingspris som muligt, er Lars Nissen meget omhyggelig med bogføringen, og alle omkostninger fordeles ud på græs eller majs.

”Hver eneste regning får et 1- eller 2-tal for hhv. majs og græs – det er et meget enkelt men effektivt system,” forklarer han.

Det betyder, at grovfoderproduktionen også i driftsgrensanalysen er fordelt på græs og majs, så den bliver så præcis og specifik som mulig.

”Med driftsgrensanalysen og en udvidet fraktilanalyse kan jeg se, hvor jeg kan forbedre mig, og hvor jeg kan gøre det billigere. Jeg kan både sammenligne mig med andre og følge udviklingen i mine egne tal år for år. På den måde prøver jeg hele tiden at blive bedre og holde min fremstillingspris nede,” fortæller Lars Nissen.

På tilsvarende vis udregnes fremstillingsprisen også på mælken, som hos Lars Nissen i 2019 lå på 2,22 kr. pr. kg EKM – beregnet ud fra interne standardpriser på foderet. Beregnet på Lars’ egen fremstillingspris på foder, bliver hans fremstillingspris på mælk 2,14 kr./kg EKM.

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 3, 2020

Vil du vide mere?

Støttet af