Grise

Når en lille gris udgår af kuldet, så styres det mere af grisens vægt end af dens placering i vægtrækkefølgen

Resumé

Meddelelse 1269: Frafaldet af pattegrise som følge af død eller fraflytning på grund af dårlig trivsel, er undersøgt i perioden fra kastration til grisene var 23 dage gamle.

Hovedkonklusion

Grise, som falder fra som følge af død eller fraflytning på grund af mistrivsel, skal i højere grad forklares ud fra deres aktuelle vægt på tidspunktet for kastration af ornegrisene i kuldet, end ud fra, at grisene er de mindste i det aktuelle kuld.

Vil du vide mere?

Støttet af