Grise

Gulvbøjles betydning for soens valg af liggested og pattegrisens plads ved yver

Resumé

Erfaring 2301: I dette pilotstudie blev der observeret for risikosituationer, hvor soen rullede hen over grisene. Desuden blev grisenes adgang til yveret observeret. 

Der var ikke datamateriale nok til at udføre statistiske sikre konklusioner. De søer, hvor der blev observeret video i stier med gulvbøjle, rullede ikke, men rejste sig og vendte sig mere end søer i farestier uden gulvbøjle. I den observerede stitype var det indvendige mål i fare-ringen 115 cm. Ud fra videooptagelserne var der et betydeligt antal gange, hvor pattegrisenes adgang til yver/patte derved blev begrænset. Det anbefales fremover, at afstanden er større for at reducere antallet af gange, hvor gulvbøjlen er i vejen for pattegrisene.

Hos løse diegivende søer er der en udfordring med højere pattegrisedødelighed sammenlignet med hos søer i kassestier. En betydelig del af dødeligheden skyldes klemninger, hvor søerne ved lægge-sig-situationer eller når de ligger og ruller i sideleje, klemmer pattegrisene.

Hovedkonklusion

Dette er en mindre erfaringsindsamling, og derfor kunne der ikke konkluderes. Dog så det ikke ud til, at gulvbøjlen generede pattegrisene, og samtidig blev der ikke observeret søer, der rullede i stier med gulvbøjle, men de rejste og vendte sig derimod mere.

Vil du vide mere?

Støttet af