Kvæg, Økonomi og ledelse

Case: Shhhhh… køerne skal have ro!

En rolig håndtering af køerne skaber både et sikrere arbejdsmiljø og giver bedre produktionsresultater på Skærbækgaard.

Køerne lunter i roligt tempo fra marken, hvor de græsser. 

Destinationen er malkeområdet. De kender turen og nyder den. Så snart lågen åbnes trasker de roligt afsted. I en lind, rolig strøm går de hele vejen fra marken, gennem stalden og frem til malkeområdet, hvor de roligt stiller sig i kø for at komme til. Køerne malkes tre gange dagligt. Når man træder ind i stalden føler man en ro komme over sig.

Det er resultatet af et skarpt fokus på rolig håndtering af køerne, som de igennem længere tid har praktiseret på den økologiske mælkeproduktion, Skærbækgaard ved Struer. Her har strategien været, at alt hvad der har med køerne at gøre, skal foregå i roligt tempo – og i øvrigt på nøjagtig samme måde – hver eneste gang.

”Hos os bruger vi ikke store armbevægelser. Vi råber ikke, når vi er sammen med køerne. Det giver en langt roligere malkning. Og dermed en både sikrere arbejdsgang og bedre celletal,” forklarer driftsleder på Skærbækgaard, Anders Sørensen.

driftsleder Anders Sørensen

”Vores nye medarbejder er venstrehåndet. Det var vi noget skeptiske overfor, hvordan køerne ville reagere på,” fortæller driftsleder Anders Sørensen.  

Lederne går forrest

Ved hver malkning tilstræbes det, at enten driftsleder eller ejer, Peter Just, er en aktiv del af malkningen i mindst én af de tre daglige malkninger. Det er vigtigt for medarbejderne, at lederne viser vejen.

”Vi går forrest og viser vores medarbejdere, hvordan vi gerne vil have det. Og det smitter. For efter ganske kort tid, så er de lige så rolige, som vi er,” siger Anders Sørensen.

På Skærbækgaard er det vigtigt, at tingene foregår på nøjagtig samme tid og på samme måde. Helt ned i detaljen. Hver eneste gang. Det skabte derfor en udfordring, da en nyansat medarbejder var venstrehåndet.

”Det betyder, at han foretrækker at gå mod uret rundt i stalden i stedet for med uret. Simpelthen fordi det er mere naturligt for ham. Der var vi meget skeptiske i forhold til, hvordan køerne ville håndtere det. De første par gange stod de lidt og kiggede efter ham, men så gik de heldigvis over i malkestalden alligevel,” siger Anders Sørensen med et smil på læben.

På bedriften oplever de flere fordele ved den rolige tilgang. Det er mere sikkert at håndtere køerne. Det giver færre skader til både medarbejdere og dyr. Og derudover har det også en positiv effekt på produktionsresultaterne.

”Det, at vi har en langt mindre stresset malkesituation, giver også et lavere celletal, end vi ellers ville se. Og det giver bare rigtig god mening,” siger Anders Sørensen.

Fakta om Skærbækgaard

340 økologiske årskøer
12.500 kg/EKM
Celletal 100.000
Malker tre gange om dagen

Se også, hvor skånsomt Skærbækgaard bruger kodriveren og andre detaljer i filmen Rolig håndtering af køer.

Vil du vide mere?

Støttet af