Feedback Form

  

Oprettet: 05-01-2010

Krav om registrering og pas til alle heste

Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider.


Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider. Dette præciseres i bekendtgørelse nr. 1448 af 15/12/2009, der er trådt i kraft 1. januar 2010. Bekendtgørelsen supplerer EU forordning 504/2008 af 6. juni 2008.

Bekendtgørelsen medfører følgende:

1. Alle heste skal have et pas, der for nyudstedelsers vedkommende skal relatere til en mærkning af hesten
2. Alle pas skal indeholde sider til registrering af medicinering
3. Registrering af ejerskifte er lovpligtigt
4. Registrering af afgange (døde heste) er lovpligtigt
5. Ny pasfarve til hidtil uregistrerede heste samt heste i ikke EU-godkendte forbund

Pas på hidtil uregistrerede heste udstedes fra 1. januar 2010 af Videncentret for Landbrug, Heste.


1. Alle heste skal have et pas

Kravet om pas gælder for alle heste, både i og udenfor den organiserede avl. Der er dog fastlagt en overgangsordning, med en række tidsfrister, der præciserer hvornår den enkelte hest senest skal registreres og have et pas.

Ved bekendtgørelsens ikrafttræden (1. januar 2010) gælder kravet umiddelbart for heste til slagtning, heste til eksport og heste på markeder/samlesteder.

For øvrige heste er der følgende tidsfrister:

1)     Senest den 31. december 2010 kræves registrering og pas på heste, der er født mellem den 31. december 2005 og den 31. december 2009

2)     Senest den 1. juli 2011 kræves registrering og pas på heste, der er født mellem den 31. december 2001 og den 31. december 2005

3)     Den 31. december 2011 afsluttes overgangsordningen, og der kræves registrering og pas for alle heste.

Fra 1. januar 2010 skal desuden alle føl have udstedt pas inden 6 mdr. eller udgangen af fødselsåret, alt efter hvilken dato, der er senest.

For at kunne få udstedt et pas skal hesten være chipmærket. Heste i den organiserede avl, der allerede er brænde-/frysemærkede og hvor mærket indeholder cifre, kræves dog ikke chipmærket.

Heste, der allerede har pas udstedt af EU-anerkendte avlsforbund og godkendte konkurrenceorganisationer i perioden 1999-2009 kræves ikke mærket, hvis forbundet har haft frivillig mærkning i perioden. Bemærk at dette KUN gælder heste, der allerede har et pas.

Hvis en hest skal udelukkes fra konsum skal den dog altid chipmærkes.

 

Hesten skal mærkes og besigtiges af en autoriseret mærker fra SEGES Heste eller en dyrlæge. Formular til brug herfor er tilgængelig på www.hestepas.dk, hvor der også kan bestilles chipmærkning ved en mærker fra SEGES Heste.

Formularen indsendes til SEGES Heste.

De gamle grønne ID-beviser (udstedt før 1999) er ikke gyldige pas; ej heller de blå/grønne stamtavler.


2. Alle pas skal indeholde sider til registrering af medicinering

Pas udstedt hos Videncentret for Landbrug, Heste i perioden 1999 til 1. juli 2009 indeholder ikke sider til brug for registrering af medicinering, da der i denne periode ikke har været lovhjemmel til at inkludere disse.

Det samme gælder mange udenlandske pas.

Nogle udenlandske forbund opdaterer pas ved at sende et løst tillæg til passet. Dette tillæg kan ikke betragtes som godkendte medicinsider, da det er et krav, at siderne skal være en integreret del af passet.

Pas skal opdateres med medicinsider hos pasudstedende myndighed, dog opdateres alle pas på islændere hos Dansk Islandshesteforening. Udenlandske pas skal således til udlandet for opdatering.

Tidsfristerne for opdatering af pas tilsvarer tidsfristerne for nyudstedelse af pas i punkt 1.

Prisen for opdatering af pas udstedt af SEGES Heste er kr. 345,- incl. moms, i 2017.

www.hestepas.dk findes link til bestillingsformular og online betaling.


3. Obligatorisk registrering af ejerskifte

Senest 30 dage efter at en hest er handlet, skal den ejerskiftes ved indsendelse af originalt ejercertifikat eller, hvis ejercertifikat ikke er udstedt, hestepas. Relevante underskrifter fra sælger(-e) og køber(-e) skal forefindes ved anmodning om ejerskifte.

Krav om registrering af ejerskifte træder umiddelbart i kraft 1. januar 2010. Der er ikke nogen overgangsordning på dette område.

Pris for registrering af ejerskifte i 2017 er kr. 150,- (ej moms) for uregistrerede heste (lysegrønne pas) og 187,50 kr. inkl. moms for registrerede heste.
 

4. Obligatorisk anmeldelse af døde dyr og destruktion af pas

Senest 30 dage efter en hests død skal det anmeldes.

For slagteheste sker anmeldelsen direkte fra slagteriet, mens den for aflivede og selvdøde heste skal foretages af ejeren.

Hestens pas skal indsendes ved anmeldelse af død.


5. Ny pasfarve til hidtil uregistrerede heste samt heste i ikke EU-godkendte forbund


Fremover vil opdelingen på pasfarver være som følger:

Røde/bordeaux pas: Heste i hovedafsnittet i et EU-anerkendt avlsforbund. Såfremt begge forældre er kårede/godkendt til avl i forbundet er avlsforbundets logo angivet på forsiden af passet. Alternativt angives neutralt logo

Blå pas: Heste i bilag i et EU-anerkendt avlsforbund. Logoreglerne er som for bordeaux omslag.

Sorte pas: Heste født ind i hovedafsnittet i et EU-anerkendt avlsforbund, hvor faderen ikke er avlsgodkendt. Udstedes efter afstamningskontrol.

Lysegrønne pas: Alle andre heste.

 

 

  

Sidst bekræftet: 15-06-2010 Oprettet: 05-01-2010 Revideret: 05-01-2010

Forfatter

Heste
Stambogsfører

Maiken Holm

Heste


Af samme forfatter

Opdatering af hestepas
Benyttes ved opdatering af medicinsider og opdatering med afsnit 1, del C
06.10.19
Foal registration
This registration form is automatically attached to all receipt letters. It should be kept until registration is due. The f...
01.10.19
Rettelse af pas med isætning af medicinsider
Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider. Dette præciseres i bekendtgørelse nr. 1448 af 15/12/2009, der er tr...
13.08.19
Tro- og loveerklæring 2019
Undertegnede erklærer hermed på tro og love at nedenstående oplysninger er rigtige, og anmoder om udstedelse af en ny stamt...
25.02.19
Ejerskifte af hest
Pr. 1. januar 2010 blev det lovpligtigt at registrere ejerskifte på heste.
27.09.18