Oprettet: 20-03-2020

Det kan blive dyrt at spare på syre til gylle

Når du udbringer forsuret gylle til græs, skal du være opmærksom på, at forsuringen er sket korrekt, og at du bagefter kan dokumentere det over for myndighederne.


Bruges der for lidt syre, risikerer både landmand og maskinstation bøde eller fængselsstraf. Foto: SEGES.

Efter en træg start er gyllesæsonen endelig i gang. Trykket kan tages af de meget fyldte tanke, og en stor mængde gylle skal spredes på græsset.

Hvis du satser på forsuring af gyllen frem for nedfældning, skal du være sikker på, at forsuringen er tilstrækkelig effektiv – altså om der er brugt syre nok – men du skal også være sikker på, at du har den rigtige dokumentation, som du kan fremvise i en kontrolsituation. Dokumentationskravene afhænger bl.a. af, om du har forsuret i gylletanken, eller om forsuringen er sket under udbringning af gyllen.

Forhold, du skal være opmærksom på:

  1. Sørg for, at der bruges syre nok til, at pH kommer langt nok ned. Der er ikke mange penge at spare ved at bruge for lidt, fordi ammoniakfordampningen så bliver for høj. Erfaringer fra forsøg og forskning tyder på, at der typiske skal bruges ca. 2,5 liter syre pr. ton kvæggylle ved markforsuring og lidt mere ved forsuring i gylletanken. Kravet er pH 6,4 ved SyreN markforsuring, og pH 6,0 ved andre metoder som fx tankforsuring og afgasset gylle.
  2. Syreforbruget er væsentligt højere i afgasset gylle end i kvæggylle, så her er forsuring ofte ikke økonomisk interessant, og i stedet anbefales nedfældning.
  3. Tjek pH under udbringningen. Det kan være vanskeligt at måle pH præcist i gylle – især under udbringning, fordi gyllen skummer. Hvis man vil være sikker på, at pH er tilstrækkelig lav, kan man købe et pH-meter for under 1.000 kr., og kontrollere pH’en i en gylleprøve, efter skummet har lagt sig.
  4. Sørg for, at du har dokumentationen i orden. Du skal have dokumentation for, at pH var lav nok, og i nogle tilfælde også have registreret syreforbrug mv. i en logbog, som du skal opbevare på bedriften. Begge dele skal kunne fremvises ved kontrol. Kravene afhænger af valgt forsuringsteknik og -fabrikat.

Risiko for bøde og fængselsstraf

Og det er alvorlige forhold at sjuske med. Som udgangspunkt er sanktionen bøde. I tilfælde hvor der er forvoldt skade, fremkaldt fare for skade eller man har opnået eller forsøgt at opnå en økonomisk fordel, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år.

Såvel landmand, maskinstation som enkeltpersoner ansat hos maskinstationen kan drages til ansvar.
Der er til gengæld ikke krydsoverensstemmelse på overtrædelser af forsuringsreglerne.

SEGES har netop skrevet denne artikel, hvor du kan læse mere om kravene til forsuringen og en nærmere beskrivelse af dokumentationskravene: Regler for dokumentation ved forsuring af gylle

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 6, 2020 
Sidst bekræftet: 20-03-2020 Oprettet: 20-03-2020 Revideret: 20-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Torkild Søndergaard Birkmose

Gødning/Produktion


Af samme forfatter

Hvordan udnytter jeg min gylle bedst muligt?
Udnyttelsen af husdyrgødning afhænger i høj grad af, hvordan den håndteres. SEGES modtager derfor løbende en række spørgsmå...
27.03.20
Modeller til graduering af kvælstof til vinterraps og vintersæd
SEGES har udarbejdet modellerne til graduering af kvælstof ved første tildeling i vinterraps og vintersæd.
13.03.20
Video og præsentation fra Webinar om gødskning i foråret 2020
Se eller gense webinaret, som blev afholdt onsdag den 19. februar. Du kan også downloade præsentationen.
20.02.20
Gødskningsstrategi til vinterraps i foråret 2020
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterbyg
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I 2020 bør man øge kvælstofmængden ved første tildeling...
11.02.20