Oprettet: 15-05-2020

Ferie forude – stram op om antibiotika-rutinerne

Tag en snak om de gode rutiner omkring antibiotikabehandling, før ferien sætter ind.

Både travlhed i marken og ferietid øger risikoen for uheld med antibiotika. Derfor er det måske en god idé lige at repetere de gode rutiner på et tavle- eller medarbejdermøde. Her får du de vigtigste:

Besætninger med malkestald

 • Mærk køerne før behandling
 • Mærk behandlede køer med røde ankelbånd på begge ben - også goldkøer.
 • Gør det synligt for alle, at koen ikke må malkes med – skriv det fx på tavle i malkestalden.
 • Kontroller ALTID koens nummer før behandling – mange uheld skyldes forveksling.
 • Orienter personale – også vikarer – om framalkningsprocedurer.
 • Hav det rigtige framalkningsudstyr: Separat spand med separat malkesæt og pulsator.
 • Skyl malkesæt, mælkeslanger og andet udstyr, der har kontakt med mælken, i lunkent vand (38-42 ⁰C) inden fortsat brug.
 • Kontroller altid tilbageholdelsestiden, før koen malkes med i tanken
 • Hav en detaljeret arbejdsbeskrivelse af hvordan behandlede dyr skal håndteres - lige fra beslutning om, at koen skal behandles, og til tilbageholdelsestiden er udløbet.
 • Fravig aldrig disse procedurer – mange uheld skyldes, at aftalte procedurer ikke er fulgt
 • Kontakt en mælkekvalitetsrådgiver, hvis du har spørgsmål om sikker malkning eller ønsker hjælp til at beskrive framalkningsprocedurerne i din besætning.

Besætninger med malkerobotter (AMS)

 • Mærk køer – også goldkøer – med halebånd.
 • Indtast framalkning, så snart det besluttes, at en ko skal undersøges
 • Indtast korrekt tilbageholdelsestid – øg tilbageholdelsestiden, hvis det viser sig, at koen har nedsat ydelse.
 • Undersøg altid mælken, før den tages med i tanken igen.

Se også filmene:

Korrekte rutiner før under og efter behandling med antibiotika i malkestald

Korrekte rutiner før og efter antibiotikabiotikabehandling i robotstald:  
Sidst bekræftet: 15-05-2020 Oprettet: 15-05-2020 Revideret: 15-05-2020

Forfatter

HusdyrInnovation
Kvalitetsrådgiver

Michael Bonde Nielsen

Mælkekvalitet


Af samme forfatter

Sådan forebygger du sporer i ensilagen
Sporer i mælken gør den til en dårligere råvare. Forebyggelse starter i marken.
15.05.20