Oprettet: 03-11-2017

Sådan undgår du at kulden svækker desinfektionsmidlerne

Når temperaturen kommer under 5◦C, svækkes de fleste desinfektionsmidler. Og det går ud over fx kalvenes sundhed, hvis skåle, hytter m.m. ikke er desinficeret godt nok. Men der er flere enkle løsninger


Brænding er en effektiv desinfektionsform. Især coccidier og cryptosporidier er meget følsomme overfor den varmepåvirkning.

Effektiv rengøring og desinfektion af kalvebokse, hytter m.v. er helt central for kalvenes sundhed. Især i forhold til at forebygge diarré.

Men det er vigtigt at være opmærksom på, at effektiv desinfektion både kræver et virksomt desinfektionsmiddel, en tilstrækkelig koncentration og en passende temperatur. Det sidste kan gøre desinfektion til en udfordring i vinterhalvåret.

Når temperaturen falder til under 5 C vil effekten af de fleste desinfektionsmidler blive kraftigt forringet. Et stykke hen ad vejen kan udfordringen løses ved at øge koncentrationen af desinfektionsmidlet (se emballage eller produktblad) eller ved at øge temperaturen af den desinficerende opløsning.

En anden løsning kan være at desinficere ved brænding med gasbrænder. Brænding er en effektiv desinfektionsform. Specielt coccidier og cryptosporidier er meget følsomme overfor den varmepåvirkning, der opnås selv ved en let flambering med en blød (gullig) gasflamme.

Sidst bekræftet: 03-11-2017 Oprettet: 03-11-2017 Revideret: 03-11-2017

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.03.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Diarré hos kalve er alvorligt og kan føre til forhøjet kalvedødelighed. Det er dog sjældent infektionen, men derimod væskem...
05.12.19

Læs også