Oprettet: 07-05-2007
Revideret: 10-07-2018

Niveauskifte til bedre niveau

Oversigt over hvad der skal til for at skifte til et bedre niveau. 

Blod- eller mælkeprøver ved niveauskifte  

 Salmonella-niveau  Betegnelse
1 Fri for tegn på infektion på basis af tankmælksprøver eller fri for tegn på infektion på basis af  blodprøver
2 Tegn på infektion
3 Offentligt tilsyn på grund af  salmonellose forårsaget af Salmonella Dublin/positive intensiveret gødningsprøver

Niveauberegning for mælkeleverende ejendomme sker på basis af resultaterne fra de sidste 4 tankmælksprøver. Niveauberegningen for ikke mælkeleverende ejendomme sker på basis af udpegning ved slagtning. Niveauberegningen sker ligeledes for alle besætninger ved indkøb af dyr, udstationering på dyrskue, fælles græsningsarealer eller til individprøvning.

Låseperiode

  • En ejendom er låst i niveau 2 i 6 måneder efter ophør af niveau 3
  • En ejendom er låst i niveau 2 i 3 uger efter sidste kontakt til en besætning med niveau 2 eller 3
  • En ejendom er låst i niveau 2 i 3 uger efter sidste positive laboratoriesvar 

Skift fra niveau 3 til niveau 2

Ved ophør af offentligt tilsyn på grund af sygdom med Salmonella Dublin får besætningen tildelt status 2. Besætningen er låst i dette niveau i 6 måneder. Der er pligt om særslagtning i perioden med det offentlige tilsyn.

Skift fra niveau 2 til 1

En mælkeleverende besætning betragtes som fri for infektion (1) når gennemsnittet af de seneste fire målinger af antistofniveau i tankmælken er under 25. Samtidig må der ikke være en stigning på over 20% i den seneste måling af antistofniveau i tankmælken i forhold til de 3 foregående. Der skal være mindst 3 uger mellem to prøver, for at den sidste kan være gyldig.

En ikke-mælkeleverende besætning kan komme i niveau 1, når antistofniveauet i samtlige krævede blodprøver er under 50. Antallet af prøver afhænger af besætningsstørrelsen og kan ses af det nedenstående skema. 

Antal dyr i besætningen Min. Antal blodprøver
<4 Samtlige dyr
4 4
5 4
6 4
7 5
8 6
9 7
10 og derover 8
Sidst bekræftet: 10-07-2018 Oprettet: 07-05-2007 Revideret: 10-07-2018

Forfatter

HusdyrInnovation
Dyrlæge

Betina Tvistholm

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Sådan smitter Salmonella Dublin mellem kvægbesætninger
Undgå at få Salmonella Dublin ind i kvægbesætningen fra andre besætninger. Ret fokus mod forholdene beskrevet her.
27.11.19
HUSK salmonellablodprøver hvis du har ejendom med kvier eller kviehotel
Husk, at du skal udtage overvågningsblodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier stående et andet sted end på din mælkele...
09.08.19
Faktaark Yversundhed
Faktaark om malkning og yversundhed
01.02.19
Fakta - SÅDAN BRUGER DU MALKEDATA TIL AT FORBEDRE MALKNINGEN
Malkedata giver et billede af den aktuelle malkning – og giver mulighed for at evaluere og forbedre malkeprocessen. Man får...
01.02.19
Faktaark - GRADUERING AF YVERBETÆNDELSE
God yversundhed i besætningen kræver omhyggelig og effektiv håndtering af yverbetændelse. Inddeling af yverbetændelserne ef...
01.02.19

Læs også