Feedback Form

  

Oprettet: 04-02-2016
Revideret: 25-10-2018

Regler for niveau 2 besætninger

Når en besætning kommer i salmonellaniveau 2 er der forskellige regler, der afgør, hvor længe den låses i niveau 2, og hvad der kræves for at den kan opnå niveau 1 igen.

Når en besætning kommer i salmonellaniveau 2, er det omstændigheder for niveauændringen der er afgørende for, hvor længe den låses i niveau 2, og hvad der kræves for at den kan opnå niveau 1 igen.
Det afhænger bl.a. af besætningstype og tidsperiode siden sidste smitte med Salmonella Dublin.

Indkøb af dyr

Det er ikke lovligt at indkøbe dyr fra niveau 2 eller 3 besætninger. Hvis der ved et uheld indkøbes dyr fra en niveau 2 besætning placeres den indkøbende besætning i niveau 2 i minimum 3 uger – den såkaldte låseperio-de. Herefter kan der udtages blodprøver med henblik på placering i niveau 1.  

Smitte påvist i blod eller mælk

Besætningen kan også være i niveau 2 på grund af smitte i besætningen påvist ved positive blodprøver, slagte-prøver eller via tankmælkstiter.
Hvis en mælkeleverende besætning har positive blodprøver bliver besætningen låst i 3 uger, før det er muligt at komme i niveau 1.
Mælkeleverende besætninger kan kun komme i niveau 1, når gennemsnittet af de sidste 4 tanksmælksprøver (udtaget med minimum 21 dages mellemrum) er under 25 ODC%.
Ikke mælkeleverende besætninger kan efter en låseperiode på 3 uger udtage blodprøver og ved negative blodprøver komme i niveau 1.

Handlingsplan for bekæmpelse 3 uger efter niveauplacering

Inden 3 uger efter niveauplacering (2 eller 3) skal der indgås en aftale med en dyrlæge omkring bekæmpelse af Salmonella Dublin samt udarbejdes en handlingsplan. Alle besætninger i niveau 2 skal udtage blodprøver hver 3. måned af de 8 yngste dyr over 3 måneder. Disse blodprøver skal udtages for at måle effekten af be-kæmpelsen i besætningen. Dette glæder dog ikke for ny-smittede besætninger. Definitionen på en ny-smittet besætning er, at besætningen har været placeret i niveau 1 uafbrudt i mere end 24 måneder.
Hvis en eller flere af disse blodprøver er positive (over 50 ODC%), skal der foretages en såkaldt ’intensiveret prøveudtagning’. Det betyder, at der indenfor 14 dage skal indsendes gødningsprøver fra besætningen til un-dersøgelse for salmonellabakterier.  
Denne prøve udtagning består af gødningsprøver udtaget af en dyrlæge fra i alt 15 dyr:

  • 5 gødningsprøver fra mælkefodrede kalve (alternativt de 5 yngste kalve)
  • 5 gødningsprøver fra kalve i alderen 3-6 måneder
  • 5 gødningsprøver fra nykælvere (alternativt kvier/køer, der snart skal kælve, hvis der ikke er nok nykælvere i besætningen eller dyr over 6 måneder)
  • 2 prøver af ulagret gylle (fra fx fortank) eller alternativt 2 prøver fra dybstrøelsen  

Gødningsprøverne skal undersøges ved DTU Veterinærinstituttet. Hvis der ikke findes Salmonella i prøverne forbliver besætningen i niveau 2. Så længe besætningen er i niveau 2, skal der hver 3. måned udtages blod-prøver og evt. fornyede gødningsprøver som beskrevet ovenfor.

Niveauændring fra 3 til 2

Når en besætning har været i niveau 3 – enten som følge af positive intensiverede gødningsprøver eller på grund af klinisk udbrud af Salmonella Dublin, så vil besætningen efterfølgende være låst i minumum 6 måneder i niveau 2, før besætningen kan forsøge at komme i niveau 1 igen. Dvs. besætningen er ”låst” i niveau 2 i mindst 6 måneder

Sidst bekræftet: 25-10-2018 Oprettet: 04-02-2016 Revideret: 25-10-2018

Forfatter

Kvæg
Dyrlæge

Betina Tvistholm

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

HUSK salmonellablodprøver hvis du har ejendom med kvier eller kviehotel
Husk, at du skal udtage overvågningsblodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier stående et andet sted end på din mælkele...
09.08.19
Vær opmærksom på tre-ugers-reglen ved salmonellaprøver
Blod til salmonellaprøver skal tages fra dyr, der har opholdt sig mindst tre uger i besætningen. Et krav, som trådte i kraf...
19.04.19
Vidoer om malkeprocedurer og gode rutiner
Vidoer som beskriver gode rutiner med malkeklude og gode procedurer i malkestalden
01.02.19
Faktaark Yversundhed
Faktaark om malkning og yversundhed
01.02.19
Fakta - SÅDAN BRUGER DU MALKEDATA TIL AT FORBEDRE MALKNINGEN
Malkedata giver et billede af den aktuelle malkning – og giver mulighed for at evaluere og forbedre malkeprocessen. Man får...
01.02.19