Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Afgrøder

 Artikler

 Læs om Farm Tracking

 

 Test din viden

Test din viden om sædskifte. Se flere test.

 Læs om Mark Online

 Læs om KemiTjek

 Jordtemperaturen

Nye artikler

Aktuelt om kartoffelskimmel
Situationen for kartoffelskimmel pr. 19. juli er nærmere omtalt i KartoffelNyt nr. 22, 2017.
19.07.17

Tabelværdier for ensilage er opdateret
Foderkoderne for de vigtigste ensilager i fodermiddeltabellen er opdateret med gennemsnittet af analyserne for de seneste t...
19.07.17

Nyt om skadegørere i majs og roer uge 29
Der er udløst bekæmpelse af majsøjeplet i nogle af de længst udviklede majsmarker med pløjefri dyrkning og samtidig forfrug...
18.07.17

Gødskning af vinterraps om efteråret
Det er vigtigt at sikre rapsens næringsstofbehov fra efteråret. Tilførslen af husdyrgødning bør begrænses til 60 kg ammoniu...
18.07.17

Video: Se placeringen af dine målrettede efterafgrøder på landmand.dk
SEGES har lavet en service på Landmand.dk, hvor du som landmand kan se placeringen af de marker, du har tilmeldt som frivil...
18.07.17

Forebyggelse af kålbrok
Der ønskes 5 frie år mellem rapsdyrkning. Undgå ekstrem tidlig såning ved hyppig raps i sædskiftet.
18.07.17

Bioraffinering af ensileret grøn biomasse
Bioraffinering af græsensilage kan genere højværdiprodukter og sikre en helårlig og kontinuerlig forsyning med biomasse. Me...
18.07.17

Hvedesorters modtagelighed for hvedebladplet (DTR)
En række hvedesorters modtagelighed for hvedebladplet (DTR) er igen i år undersøgt ved Aarhus Universitet i et forsøg med u...
17.07.17

Hvedesorters modtagelighed overfor aksfusarium
En række hvedesorters modtagelighed mod aksfusarium er igen i år undersøgt ved AU- Flakkebjerg via kunstig smitte. Resultat...
17.07.17

Udlæg af kløvergræs i sensommeren
Det er meget vigtigt, at det nye udlæg af kløvergræs bliver etableret rettidigt og korrekt, da det er en stor del af grundl...
17.07.17

Ansvarlig

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information
Henrik Buus
Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation