Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Afgrøder

 Artikler

 Læs om Farm Tracking

 

 Test din viden

Test din viden om sædskifte. Se flere test.

 Læs om Mark Online

 Læs om KemiTjek

 Jordtemperaturen

Nye artikler

Dispensation til anvendelse af Argylene Plus
Efter anmodning fra GartneriRådgivningen A/S har Miljøstyrelsen givet dispensation til Argylne Plus til vækstregulering af ...
19.02.18

Kvælstof til vinterbyg
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I forhold til tidligere anbefales at give en større and...
19.02.18

Hvornår skal vinterhvede have gødning?
Første tildeling af kvælstof til vinterhvede skal ske ved begyndende vækst. Overvej evt. en tredeling af kvælstoftildelinge...
19.02.18

Gødskning af frøgræs forår 2018
Korrekt gødskning af frømarken er afgørende for et højt udbytte og dermed dækningsbidrag.
15.02.18

Sådan bruger du egen udsæd af vårsæd
Det er vigtigt at tjekke kvaliteten, inden du sår hjemmeavlet udsæd. Der kan ofte spares omkring 150 kr. pr. ha ved brug af...
12.02.18

Brug af triazoler og resistensudvikling hos patienter med infektion af Aspergillus fumigatus
Det kan ikke afvises, at triazoler anvendt udenfor hospitalsverdenen kan forårsage resistens hos Aspergillus fumigatus, men...
12.02.18

Etablering af hestebønner
Ved hyppig dyrkning af hestebønner/ærter bliver der problemer med sædskiftesygdomme i hestebønner
09.02.18

Resistente skulpesnudebiller i Tyskland
Resistens hos skulpesnudebiller mod pyrethroider er ret udbredt i den nordlige del af Tyskland. Fra Danmark er kun testet s...
09.02.18

Vårbyg bejdset med Nutrax-P
19 landsforsøg med afprøvning af bejdsning af vårbyg med Nutrax-P viser som gennemsnit ingen stigning i udbyttet, og ingen ...
08.02.18

Græsudlæg i majs som MFO og som erstatningsareal i en kontrolsituation
Sprøjteforbuddet på MFO-arealer, der er trådt i kraft i 2018, har konsekvens for udbetaling af støtten, men også i kontroll...
08.02.18

Ansvarlig

Planter & Miljø
Landskonsulent, Korn

Lars Bonde Eriksen

PlanteInnovation