Afgrøde i mark

Planter

Bekæmpelsesmidler - nye og ændrede godkendelser

Oversigten viser nye og ændrede godkendelser til brug i landbrugsafgrøder, frilandsgrønsager, frugt og bær. Seneste 5 ændringer er: Mizuki, Moddus Start, Moddevo, Asulox og Propulse SE 250.

Opdatering den 14. juni 2024:

Godkendelse af Mizuki til mindre anvendelse mod ukrudt og til nedvisning i purløg- og spinatfrø på friland

Miljøstyrelsen har 13. juni 2024 meddelt, at der er godkendt brugen af Mizuki til mindre anvendelse mod ukrudt og til nedvisning i purløg- og spinatfrø på friland.

Se nærmere nedenfor.

Nye og ændrede godkendelser - 2024 

 • Dispensation til Asulox i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl

  Asulox (1158-1) er til høst 2024 tildelt dispensation til ukrudtsbekæmpelse i spinat, skorzoner og morgenfruer til frøavl.

  Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelsen af ukrudtsmidlet Asulox (1158-1) i spinat, skorzoner og morgenfruer i perioden 3. april 2024 til 4. juli 2024, hvorefter midlet ikke længere må anvendes eller opbevares på ejendommen.

  Den godkendte dosering er 1 x 2,0 l/ha eller i en split på 2 x 1,0 l/ha. Hvis der anvendes en split strategi skal der anvendes maks. 100 l vand/ha og der skal være 1 - 2 uger mellem behandlingerne. En uge i denne sammenhæng er 7 dage og 2 uger er 14 dage.

  Læs altid Asulox (1158-1) etiketten grundigt inden brug.

  Anvendelsesbegrænsninger:

  • Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frøkulturer af spinat, skorzoner og morgenfruer, avlet på kontrakt. 
  • Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. 
  • Der skal anvendes båndsprøjte. 

  Følgende skal overholdes i forbindelse med brug af Asulox: 

  • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. 
  • Afdriftsreducerende udstyr med minimum 90 % afdriftsreduktion skal anvendes ved udbringning. 
  • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. 
  • Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter. 
  • Ved inspektion af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj og handsker og der må maksimalt arbejdes 2 timer i behandlede afgrøder. 
  • Der skal gå 1-2 uger mellem behandlingerne ved en split-strategi, og der må max. opblandes i 100 liter vand pr. hektar.
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.
  • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

  Handsker og arbejdstøj er et krav både ved opblanding og udbringning. Der må opfordres til at man selvfølgelig ikke bruger det samme arbejdstøj og handsker både ved opblanding og udbringning. I uheldige tilfælde kan det bevirke en ikke hensigtsmæssig forurening af traktorens kabine.

  Sprøjteteknik:

  Kravet om 90 procent afdriftsreduktion kan opfyldes med dyser anerkendt af Miljøstyrelsen, som fremgår af bilag 1 i Vejledning om afdriftsreducerende sprøjteteknik.

  Med max. 100 l vand vil kun en ISO 02 dyse være egnet. 

  Tabel 1. Anerkendte afdriftsreducerende dyser til båndsprøjtning, der giver 90 % afdriftsreduktion 

  Anerkendte afdriftsreducerende dyser til båndsprøjtning,

  4. april 2024

 • Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlet Betasana 160 SE, reg.nr. 1046-13 (phenmedipham), som er det fortsættende produkt i forhold til Betasana 160. Navneskiftet skyldes, at godkendelsen er overført til et nyt firma. Det udgående produkt Betasana 160, reg.nr. 501-43, bliver forbudt at opbevare og anvende efter 31. maj 2025.

  Yderligere information om produktet vil kunne findes i Middeldatabasen

  18. december 2023

 • Miljøstyrelsen har godkendt glyphosatproduktet Boom Efekt, reg.nr. 756-6. Firmaet Albaugh oplyser, at man ikke umiddelbart har planer om at markedsføre produktet i Danmark.

  Yderligere information om produktet vil kunne findes i Middeldatabasen. 

  14. december 2023

 • Miljøstyrelsen har godkendt glyphosatproduktet Credit Xtreme, reg.nr. 347-43. Firmaet Nufarm oplyser, at produktet forventes markedsført i 2024.

  Yderligere information om produktet vil kunne findes i Middeldatabasen

  12. januar 2024

 • Miljøstyrelsen har godkendt de to nye glyphosatprodukter Gallup 360-K, reg.nr. 357-10 og Krypt 540, reg.nr. 357-9. Det er i skrivende stund (februar 2024) uvist, om de to produkter vil blive markedsført i 2024.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  2. februar 2024

 • Miljøstyrelsen har godkendt de to glyphosatprodukter Gallup Premium 360, reg.nr. 357-19, og Gallup Hi-Aktiv 490, reg.nr. 357-18. De to produkter er de fortsættende produkter i forhold til Gallup Super 360 og Gallup Hi-Aktiv, der begge bliver forbudte efter 31. december 2024, og som ikke må sælges i 2024. Firmaet oplyser, at produkterne vil blive solgt via LFS Kemi.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  26. januar 2024

 • Miljøstyrelsen har godkendt de to glyphosatprodukter Gallup Premium 360, reg.nr. 357-19, og Gallup Hi-Aktiv 490, reg.nr. 357-18. De to produkter er de fortsættende produkter i forhold til Gallup Super 360 og Gallup Hi-Aktiv, der begge bliver forbudte efter 31. december 2024, og som ikke må sælges i 2024. Firmaet oplyser, at produkterne vil blive solgt via LFS Kemi.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  26. januar 2024

 • Miljøstyrelsen har godkendt en formuleringsændring af ukrudtsmidlet Goltix SC 700, reg.nr. 396-22. Ændringen forventes ikke at have indflydelse på produktets effekt, og midlets klassifikation er også stort set uændret, med uændret afgiftsfastsættelse. Produktet vil fortsat blive markedsført.

  Yderligere information om produktet vil kunne findes i Middeldatabasen

  14. december 2023

 • Miljøstyrelsen har godkendt de to nye glyphosatprodukter Gallup 360-K, reg.nr. 357-10 og Krypt 540, reg.nr. 357-9. Det er i skrivende stund (februar 2024) uvist, om de to produkter vil blive markedsført i 2024.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  2. februar 2024

 • Miljøstyrelsen har meddelt, at skadedyrsmidlet Madex, reg.nr. 404-7, er afmeldt efter ønske fra firmaet Borregaard Bioplant. Produktet må opbevares og anvendes til den 30. april 2026, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

  Yderligere information om produktet vil kunne findes i Middeldatabasen

  7. februar 2024

 • Godkendelse af Mizuki (reg. nr. 727-2) til mindre anvendelse mod ukrudt og til nedvisning i purløg- og spinatfrø på friland

  Miljøstyrelsen har 13. juni 2024 meddelt, at der er godkendt brugen af Mizuki til mindre anvendelse mod ukrudt og til nedvisning i purløg- og spinatfrø på friland.

  Læs mere i: Godkendelse af Mizuki (reg.nr. 727-2) til mindre anvendelse mod ukrudt og til nedvisning i purløg- og spinatfrø på friland.

  Yderligere information om produktet kan findes i Middeldatabasen.

 • Moddus Start og Moddevo har fået udvidet godkendelserne

  Miljøstyrelsen har henholdsvis den 9. april og 24. april 2024 udvidet godkendelsen for de to identiske produkter Moddus Start, reg.nr. 1-223, og Moddevo, reg.nr. 1-249. Udvidelsen er sket for vinterhvede og frøgræs.

  I frøgræs må der ved én behandling anvendes 1,2 l/ha, og ved splitbehandling 0,8 l/ha per behandling (i alt 1,6 l/ha). I vinterhvede må der ved én behandling anvendes 0,6 l/ha, og ved splitbehandling må der anvendes 0,3 l/ha per behandling (i alt 0,6 l/ha). 

  Yderligere information om produkterne kan findes i Middeldatabasen

  25. april 2024

 • Moddus Start og Moddevo har fået udvidet godkendelserne

  Miljøstyrelsen har henholdsvis den 9. april og 24. april 2024 udvidet godkendelsen for de to identiske produkter Moddus Start, reg.nr. 1-223, og Moddevo, reg.nr. 1-249. Udvidelsen er sket for vinterhvede og frøgræs.

  I frøgræs må der ved én behandling anvendes 1,2 l/ha, og ved splitbehandling 0,8 l/ha per behandling (i alt 1,6 l/ha). I vinterhvede må der ved én behandling anvendes 0,6 l/ha, og ved splitbehandling må der anvendes 0,3 l/ha per behandling (i alt 0,6 l/ha). 

  Yderligere information om produkterne kan findes i Middeldatabasen

  25. april 2024

 • Miljøstyrelsen har meddelt, at skadedyrsmidlet Mospilan SG, reg.nr. 561-3, er blevet omklassificeret efter CLP-reglerne. Omklassificeringen betyder, at midlet fremover skal være forsynet med piktogrammet GHS08 (risiko for kronisk sundhedsskade), og mærkes med faresætningen ”H361d: Mistænkt for at skade det ufødte barn”. Afgiften stiger af samme årsag fra 72 til 105 kr. pr. kg.

  Yderligere information om produktet vil kunne findes i Middeldatabasen

  14. februar 2024

 • Svampemidlet Propulse SE 250 må nu også anvendes i frøgræs

  Miljøstyrelsen meddeler, at svampemidlet Propulse netop har fået udvidet sin godkendelse til også at omfatte frøgræs. Der må anvendes en enkelt behandling med op til 0,5 l/ha i perioden vækststadie 53-69 ( kvart gennemskredet til afsluttet blomstring). I forvejen er Propulse SE 250 godkendt i korn, raps, majs og kartofler. Behandlet frøgræshalm må ikke anvendes til foder. Der skal ved udbringning langs veje, boliger, institutioner og offentlige arealer holdes 5 meter afstand og anvendes udstyr med minimum 50 procent afdriftsreduktion i de yderste 20 meter.

  Propulse SE 250 er afprøvet i rajgræs i landsforsøg i 2019-2022 i blanding med Comet Pro for at forstærke effekten mod rust. Blandingen vil indgå sammen med andre løsninger i strategien for svampebekæmpelse i 2024.

  Reglerne for anvendelse af  Propulse SE 250 vil snarest blive opdateret i Middeldatabasen.

  20. februar 2024

 • Miljøstyrelsen har godkendt glyphosatproduktet Rodeo Plus, reg.nr. 18-673. Firmaet Bayer CropScience oplyser, at produktet ikke umiddelbart forventes markedsført i Danmark.

  Yderligere information om produktet vil kunne findes i Middeldatabasen. 

  13. december 2023

 • Miljøstyrelsen har godkendt glyphosatproduktet Roundup Flex 450, reg.nr. 18-686. Produktet er indholds- og godkendelsesmæssigt identisk med Roundup Flex XXL. Firmaet Bayer CropScience oplyser, at man ikke umiddelbart har planer om markedsføring af produktet.

  Yderligere information om produktet vil kunne findes i Middeldatabasen

  15. december 2023

 • Miljøstyrelsen har godkendt de to nye glyphosatprodukter Roundup Gold XL, reg.nr. 18-675 og Roundup Ultra XL, reg.nr. 18-678. Firmaet Bayer CropScience oplyser, at man ikke umiddelbart forventer at markedsføre disse to produkter i 2024.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  7. december 2023

 • Miljøstyrelsen har godkendt de to nye glyphosatprodukter Roundup Gold XL, reg.nr. 18-675 og Roundup Ultra XL, reg.nr. 18-678. Firmaet Bayer CropScience oplyser, at man ikke umiddelbart forventer at markedsføre disse to produkter i 2024.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  7. december 2023

 • Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlerne Sempra SC, reg.nr. 1046-5 (diflufenican), og SweDane Betasana 160 SE, reg.nr. 1046-11 (phenmedipham), som er de fortsættende produkter i forhold til henholdsvis Sempra 500 SC og SweDane Betasana 160. Navneskiftet skyldes, at godkendelsen er overført til et nyt firma. De udgående produkter Sempra 500 SC, reg.nr. 501-21, og SweDane Betasana 160, reg.nr. 501-36, bliver forbudte at opbevare og anvende efter 31. maj 2025.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  1, december 2023

 • Miljøstyrelsen har godkendt ukrudtsmidlerne Sempra SC, reg.nr. 1046-5 (diflufenican), og SweDane Betasana 160 SE, reg.nr. 1046-11 (phenmedipham), som er de fortsættende produkter i forhold til henholdsvis Sempra 500 SC og SweDane Betasana 160. Navneskiftet skyldes, at godkendelsen er overført til et nyt firma. De udgående produkter Sempra 500 SC, reg.nr. 501-21, og SweDane Betasana 160, reg.nr. 501-36, bliver forbudte at opbevare og anvende efter 31. maj 2025.

  Yderligere information om produkterne vil kunne findes i Middeldatabasen

  1, december 2023

Vil du vide mere?

Støttet af