Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Bor (B)

Bor (B)

Bormangel forekommer mest på sandede jorder med et højt reaktionstal.
Roer, korsblomstrede afgrøder og lucerne er mest følsomme. Majs, kartofler og kløver er middelfølsomme, mens korn og græs generelt ikke er følsomme overfor bormangel.
Bor tilføres via husdyrgødning eller borholdige handelsgødninger. Akut bormangel kan afhjælpes ved udsprøjtning af f.eks. solobor.

 Artikler

Nye artikler

Bor til vinterraps
Vinterraps er følsom overfor bormangel, men er det bormangel, du ser i rapsmarken netop nu?
02.04.20

Oversigt over gødninger velegnede til udsprøjtning 2020
Se eksempler på gødninger, der er velegnede til udsprøjtning, bl.a. til dækning af behovet for mikronæringsstoffer.
26.03.20

Behovet for næringsstoffer er større end normalt i 2020
Behovet for mobile næringsstoffer som kvælstof, svovl, bor og i nogen grad kalium på grovsandet jord er i 2020 større end n...
25.03.20

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion