Stort behov for bor til majs i det tørre vejr

Majsen er i år meget udsat for specielt bormangel på grund af det tørre vejr. Forsøg med mikronæringsstoffer til majs har i 2014-2017 vist merudbytter (ikke signifikante) for tilførsel af mangan og bor.