Herobillede

Kvæg

Fire gode råd om smittebeskyttelse ved kørsel med kvæggylle

Undgå at få smitte ind i kvægbesætningen i forbindelse med gylleudbringning med disse enkle forholdsregler.