Notat om målrettede efterafgrøder

Læs L&F notat om målrettede efterafgrøder og indberetninger vedr. nitrat. Notatet er sendt til formændene for de lokale foreninger.