Anbefalinger i forhold til uønsket strøm

Sørg for retmæssig potentialeudligning og udeluk andre årsager til mistrivsel.