Kvæg

Uønsket strøm i kostaldene kan som regel løses

Mere strøm i staldene betyder, at flere oplever problemer med krybestrøm. Ofte kan udfordringen løses, hvis bedriftens el-systemer bliver retmæssigt udlignet.

Fænomenet krybestrøm deler stadig vandene. Nogle mener, det bliver brugt som en kærkommen undskyldning for dårligt management. Andre ser det som en helt naturlig udfordring i takt med, at der kommer stadig mere elektronik i staldene. 

El-installatør og stærkstrømstekniker Jesper Sørensen fra Nørager EL har beskæftiget sig med uønsket strøm i danske stalde gennem de seneste 10 år. Om måneden besøger han typisk to-fire kvægbesætninger, der er plaget af uønsket strøm.

”Det er et problem, der er blevet større i løbet af de seneste 10 år. For det er jo noget helt andet, vi fylder ind i staldene i dag end dengang,” forklarer han. Han henviser til elektrisk støj fra frekvensomformere i bl.a. varmegenvinding, gyllekøling, skrabeanlæg, kompressorer, køletanke, vakuumpumper, mælkepumper mv.

”For 20 år siden lavede vi bare en enkelt jordledning, så var det nok, men det er det altså ikke i dag med alt det elektriske udstyr, der er kommet til,”
gør Jesper Sørensen opmærksom på.

Observerer køerne

Når Jesper Sørensen besøger en besætning, hvor der er mistanke om uønsket strøm, lægger han altid ud med at observere køerne i malkning.

”Køernes adfærd giver mig tit et godt hint om, hvor jeg skal begynde at lede. Jeg ser blandt andet på, hvordan de reagerer, når de skal igennem en selektorboks eller hen over en overgang. Og nogle gange er det også tydeligt, at udfordringen slet ikke drejer sig om krybestrøm. Jeg har være ude hos besætninger med mange afspark, hvor det skyldtes fluer og steder, hvor køerne ikke ville gå ud af malkestalden på grund af manglende lys i en mellemgang,” fortæller Jesper Sørensen.

80% skyldes svag potentialeudligning

Når han har observeret køerne, går han systematisk i gang med måleudstyr for at lokalisere problemet.

”Der er ingen hokus pokus i det. Jeg kan måle mig frem til, hvad der er galt. I 80% af tilfældene skyldes problemerne manglende eller utilstrækkelig potentialeudligning, og det er noget, man kan rette op på,” forklarer han.

Den viden, Jesper Sørensen har om uønsket strøm i stalde, har han selv opbygget. 

”Som el-installatør uddannes man udelukkende til ikke at slå køerne ihjel, men man stiller ingen krav om, at det skal være behageligt for dem. Og dyr mærker jo strøm på en helt anden måde med deres fire ubeskyttede ben i vådt miljø. Så det er ikke mærkeligt, at de reagerer før vi gør,”
mener Jesper Sørensen.

Det kan du gøre mod krybestrøm:

  • Kontrollér ca. hvert halve år, at stalden er tilstrækkeligt potentialeudlignet sammen med en autoriseret el-installatør
  • Lokaliser eventuelle fejl på vandvarmere, motorer, frekvensomformere eller andet, der kan afgive uønsket strøm
  • Brug eventuelt videoovervågning til at få overblik over køernes adfærd, hvis du har mistanke om, at de generes af noget

Ved nybyggeri:

  • Sørg for at have styr på potentialeudligningen før der støbes
  • Vær sikker på, at man overholder alle forskrifter i forhold til jording

Vil du vide mere?