Oprettet: 05-11-2014

Værdikædeanalyse

Brug værdikædeanalysen til at afdække omkostningsstrukturen i hvert led af værdikæden på et specialprodukt og få overblik over optimeringsmulighederne og dermed potentielt et bedre økonomisk resultat.

 Direkte link: Introduktion til Værdikædeanalysen
Regnearket Værdikædeanalysen
Vejledning til Værdikædeanalysen
Eksempel: Værdikædeanalyse kød
Eksempel: Værdikædeanalyse is


Værdikædeanalysen er en beregningsmodel, der giver landmanden med direkte eller alternativ afsætning mulighed for at beregne økonomien på et specialprodukt i hvert led af værdikæden, herunder et indblik i produktets egentlige fremstillingspris.

I materialet kan du få en introduktion til værktøjet, se vejledningen og selv taste ind i regnearket samt se eksempler på værdikædeanalyser af henholdsvis kød og is.

Få overblik over ny specialproduktion
Når man vælger at lancere sine egne specialprodukter, er det nødvendigt at undersøge, om indtjeningen står mål med omkostningerne til produktionen. Der vil nemlig altid komme nye omkostninger til f.eks. forarbejdning, emballage, distribution og markedsføring ved en ny produktion.

En gennemgående økonomisk afdækning af omkostningerne
Værdikædeanalysen gør det muligt at lave en gennemgående økonomisk afdækning af værdikædens udgifter og indtægter på produktniveau. Det kan skabe overblik over optimeringsmulighederne og dermed potentielt et bedre økonomisk resultat.

Mulighederne i kalkulen
Kalkulen i værdikædeanalysen gør det muligt at differentiere salget, så der bliver to salgskanaler, der synliggør, hvilken salgskanal der giver den bedst mulige indtjening. Det giver herved et større overblik over, hvordan han skal disponere i forhold til produktet på kort og langt sigt. Kalkulen kan ligeledes bruges som budgetværktøj, hvor et kommende produkts rentabilitet kan vurdereres ud fra analysen.

Øvrige fordele ved værdikædeanalysen
Værdikædeanalysen beregnes i et regneark. Her kan man tilpasse skabelonen til den konkrete situation ved at vælge mellem de forskellige faner og skjule de rækker, som ikke bruges.

Udover de direkte økonomiske beregninger kan værdikædeanalysen også bruges til at vurdere den bagvedliggende forretningsidés holdbarhed og giver hermed indsigt i handlingsmuligheder i forhold til, hvilke led i værdikæden der skal have ekstra fokus. 

Yderligere information
Værdikædeanalyse kan bruges i forbindelse med kapitalfremskaffelse. Du kan læse mere om kapitalfremskaffelse under værktøjet Kapitalfremskaffelse. 

Sidst bekræftet: 13-03-2017 Oprettet: 05-11-2014 Revideret: 05-11-2014

Kontakt

Afdelingschef

Torsten Gruhn

Erhvervsøkonomi


Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse