Oprettet: 13-07-2018

VIDEO: Økologiske planteavlere kan med fordel så korn på større rækkeafstand

Et nyt dyrkningssystem gør det muligt at radrense en eller flere gange i kornet, så en efterafgrøde ved sidste radrensning og følge op med radrensning efter høst. Dermed kan der opnås en god ukrudtsbe-kæmpelse samtidig med en effektiv efterafgrøde.

RowCrop projektet bygger på, at der kan opnås højere og mere stabile udbytter i økologisk planteavl ved at dyrke efterafgrøder i rækkerne mellem landbrugsafgrøderne.

Projektet har vist at

  • øget rækkeafstand til 25-30 cm med radrensning ikke mindsker udbyttet men forbedrer ukrudtsbekæmpelsen
  • ny radrenserteknologi muliggør effektiv radrensning om efteråret mellem rækker af eftergrøder
  • efterafgrøder kan etableres mere sikkert ved øget rækkeafstand
  • godt etablerede efterafgrøder mindsker N-udvaskningen, og N-fikseringen hos bælgplanter i efterafgrøden styrkes.

Hør Inger Bertelsen, SEGES Økologi Innovation, fortælle om RowCrop-projektet her  :

Rødkløver velegnet

Som et led i projektet har SEGESØkologi Innovation udført efterafgrødeforsøg, for at undersøge hvilke efterafgrøder, der er egnede til dette dyrkningssystem. Forskellige efterafgrøder er her udlagt efter henholdsvis en, to eller tre radrensninger. Forsøgene viste, at rødkløver er velegnet som efterafgrøde i rækkedyrkningssystemet, da den har god jorddækning i oktober, hvad enten den sås efter 1., 2., eller 3. radrensning. Samtidig giver den ikke udbyttetab eller høstbesvær i hovedafgrøden og har en god genvækst efter høst.

Hør Inger Bertelsen, SEGES Økologi Innovation, fortælle om efterafgrødeforsøget her:


Øget rækkeafstand til 25 cm med radrensning forbedrer ukrudtsbekæmpelsen uden at reducere udbyttet, så længe plantetallet fastholdes. Foto: Bo Melander, Aarhus Universitet.


Projektet RowCrop har udviklet et rækkedyrkningssystem med både korn og efterafgrøder, som muliggør radrensning i begge afgrøder. Dyrkningssystemet er sammensat af tre elementer:

  1. Radrensning af korn sået på 25 cm rækkeafstand
  2. Etablering af kvælstoffikserende efterafgrøder i rækkemellemrummet ved sidste radrensning
  3. Radrensning i efterafgrøden efter høst, så rodukrudt bekæmpes

 

"Projektet RowCrop er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet”.

Sidst bekræftet: 01-07-2019 Oprettet: 13-07-2018 Revideret: 13-07-2018

Forfatter

Økologi Innovation
Konsulent

Maja Eline Petersen

Økologisk Planteteam


Af samme forfatter

Nyt dyrkningssystem med rækkedyrkning og efterafgrøder
Dyrkning af afgrøder på øget rækkeafstand muliggør etablering af efterafgrøder ved sidste rad-rensning af kornet.
19.12.19
Økologiske markvandringer sommeren 2019
Kom ud og se SEGES’ økologiske Landsforsøg, når der til sommer afholdes markvandringer i hele landet i samarbejde med de lo...
28.04.19
Stort logo
Projektet  er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS. Det har fået tilskud fra GUDP under Fødevareministeriet.

Læs også