Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder > Efterafgrøder

Efterafgrøder

 Artikler

Nye artikler

Efterafgrøder eller kvotenedsættelse i efteråret 2016
Hvis MFO-kravet er opfyldt på anden vis end med efterafgrøder, så kan det være relevant at overveje at reducere kvælstofkvo...
22.07.16

Økonomisk optimale gødningsmængder til afgrøderne i planperioden 2016/17
Gødskningsbekendtgørelsen for 2016/17 giver landmanden mulighed for at gødske sine afgrøder efter afgrødernes behov for kvæ...
15.07.16

Reglerne for efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag
Gennemgang af ændringer i den nye plantedækkebekendtgørelse, der træder i kraft den 1. august 2016.
15.07.16

Oversigt over implementering af gødningsregler frem til 2021
Frem til 2021 sker der væsentlige ændringer af reguleringen af landbrugets gødnings- og arealanvendelse. Artiklen giver en ...
15.07.16

Forebyggelse og bekæmpelse af snegle
Det fugtige vejr har medført en usædvanlig kraftig opformering af snegle mange steder. Det er altafgørende at iværksætte be...
13.07.16

Ansvarlig

Specialkonsulent, Gødskning
Hans Spelling Østergaard
Planter & Miljø