Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder > Energiafgrøder

Energiafgrøder

Danmarks energiforbrug skal i stigende grad komme fra vedvarende energi, f.eks. bioenergi fra plantebiomasse dyrket på danske marker.

På temasiderne om de enkelte energiafgrøder er relevant viden samlet vedr. udbyttepotentialer, dyrkning og høst til energi, f.eks. fastbrændsel, biogas m.m. sammen med økonomi og afsætningsmuligheder for energiafgrøder og erfaringer fra udlandet, relevante links m.m.
Under dyrkningsvejledningerne for de enkelte energiafgrøder er særlige støtteordninger og lovgivning vedr. afgrøderne beskrevet og opdateret.

 Artikler

 Folder - Bioenergi

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Seniorkonsulent

Bodil Engberg Pallesen

AgroTech