Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder > Olieplanter > Vinterraps

Vinterraps

 Artikler

Nye artikler

Dispensation til anvendelse af Kerb i vinterraps
Miljøstyrelsen har givet dispensation til at anvende Kerb 400 SC til bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps i vækstsæsonen 2...
21.06.17

Forbehold for ukrudtsmidler anvendt før vinterraps
Vær opmærksom på, at der for nogle ukrudtsmidler anvendt i forfrugten er forbehold, når den efterfølgende afgrøde er vinter...
21.06.17

Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps
Planlæg ukrudtsbekæmpelsen før såning af vinterraps med udgangspunkt i kendskab til markens ukrudtsflora.
21.06.17

Svensk prognose for angreb af rapsjordlopper i 2017-18
Der forventes et middel til højt bekæmpelsesbehov i Skåne i efteråret 2017. I Danmark kan det være anderledes, og forekomst...
20.06.17

Stængelangreb af lys bladplet i vinterraps
Se symptomer på angreb af lys bladplet på stængler.
12.06.17

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Love og regler
Jon Birger Pedersen
PlanteInnovation