Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Afgrøder

 Artikler

 Læs om Farm Tracking

 

 Test din viden

Test din viden om sædskifte. Se flere test.

 Læs om Mark Online

 Læs om KemiTjek

 Jordtemperaturen

Nye artikler

Aktuelt om kartoffelskimmel
Situationen for kartoffelskimmel pr. 16.08. er nærmere omtalt i KartoffelNyt nr. 26, 2017.
16.08.17

Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2017
Udlæg af alm. rajgræs i renbestand i efteråret 2017 kan være et godt alternativ til korn, men det kræver en kontrakt og ly...
16.08.17

Tjek majsmarkerne for evt. larver af majshalvmøl
Majshalvmøllet breder sig i Danmark. Majsmarkerne skal tjekkes for evt. angreb fra omkring september, så problemets omfang ...
16.08.17

Høstudbytter på SortInfo - 2017
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende fors...
16.08.17

Valg af midler til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd.
16.08.17

Strategi mod ukrudt i vintersæd
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en m...
16.08.17

Skadedyrsbejdser med neonicotinoider og bier
EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerheds Autoritet) forventes at komme med en udtalelse i november 2017 på baggrund af alle ...
15.08.17

Hvorfor er proteinindholdet i dansk korn faldet?
Det faldende proteinindhold i vårbyg og vinterhvede i perioden fra 1990 til 2015 skyldes primært reduceret kvælstoftildelin...
14.08.17

Høstudbytter på SortInfo - 2017
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene, den lovbestemte værdiafprøvning, de supplerende fors...
14.08.17

Efterårsgødskning til vintersæd - sammenstilling af forsøg udført i perioden 1987-2016
I en sammenstilling af 90 forsøg udført i perioden 1987-2016 viste de fleste forsøg ikke merudbytter ved efterårsgødskning ...
11.08.17

Ansvarlig

Planter & Miljø
Specialkonsulent, Information
Henrik Buus
Marketing & Fagkommunikation, Events og Fagkommunikation