Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder

Afgrøder

 Artikler

 Læs om Farm Tracking

 

 Test din viden

Test din viden om sædskifte. Se flere test.

 Læs om Mark Online

 Læs om KemiTjek

 Jordtemperaturen

Nye artikler

Kvikbekæmpelse uden glyphosat før høst i konsumafgrøder
Med forbud mod at anvende glyphosat før høst af konsumafgrøder må andre vinduer udnyttes optimalt.
18.05.18

Sprøjtning under varme og tørre forhold
Sprøjt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når dagtemperaturen er over 25 grader - gælder både planteværn og mikronæ...
18.05.18

Gradueret tildeling af svampemidler
Inspirationsarket giver en kort instruktion om graduering af svampemidler ud fra CropSat-tildelingskort eller afgrødesensor...
18.05.18

Larver af glimmerbøsser i raps
Angreb af glimmerbøsselarver tillægges mindre betydning. Se fotos.
18.05.18

Hestebønner i galop-vækst på danske marker
Nye tal viser en stigning på mere end 50% i hektar med hestebønner fra 2017 til 2018. Det er især svine- og kvægproducenter...
18.05.18

Bedre, nemmere og billigere goldkofodring på vej
Fastfood til goldkøerne: 1.000 kg færdig goldkoration i én rundballe. Nyt koncept vil løfte goldkofodringen og gøre fasefod...
18.05.18

Bygfluer i vårhvede
Bekæmpelse i vårhvede anbefales kun i områder med mange bygfluer i vintersæden i år eller med mange bygfluer i vårhvede i 2...
18.05.18

Video: Graduererede udsædsmængder
Jens Lei, Sønderborg graduerer udsæden til vintersæd efter kort, han selv tegner. Landskonsulent Lans Bonde Eriksen støtte...
18.05.18

Ram tørstofprocenten og undgå sporer i mælken
Høj foderoptagelse, god proteinkvalitet, lavt tørstoftab og lavt indhold af anaerobe sporer i græsensilagen hænger nøje sam...
18.05.18

Forekomsten af hvedegalmyg kan følges fra nu af
Hveden er modtagelig i perioden vækststadium 43 (svulmning af fanebladets bladskede) til 61 (begyndende blomstring).
17.05.18

Ansvarlig

Planter & Miljø
Landskonsulent, Korn

Lars Bonde Eriksen

PlanteInnovation