Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Dræning

Dræning

Dræning kan optimere en række faktorer i marken så som færdselsforhold, jordstruktur, luftskifte og vandforsyning. For at opnå dette er det vigtigt, at dræningen udføres optimalt. Der findes i dag mange metoder og mange materialer (rør, filtertyper mv.) at vælge imellem.

 Artikler

 Dansk Markdræningsguide

 Kontakt drænentreprenører

Se liste over drænentreprenører og deres drænudstyr.

Nye artikler

Detailkortlægning af jordens rodzonekapacitet
Rapport med afprøvning af to elektroniske målemetoder til at detailkortlægge mængden af plantetilgængeligt vand og rodzonek...
05.01.18

Afvandings påvirkning af vandføringen i vandløb
Betydningen af afvanding og dræning for vandføringsmønstret i vandløb afhænger af afvandingsarbejdets karaktér og de lokale...
04.01.18

 Faktaark om dræning


Se faktaark om dræning - kortfattet og letforståelig viden for alle.

Ansvarlig

Planter & Miljø
Projektkonsulent

Stinna Susgaard Filsø

PlanteInnovation