Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Fosfor (P) > Omsætning og tab af fosfor i jord

Omsætning og tab af fosfor i jord

Omsætningen af fosfor i jord er præget af, at fosfor bindes i ikke-vandopløselige forbindelser. Derfor er den tilgængelige fosformængde i jorden lav i forhold til det totale fosforindhold på gennemsnitligt ca. 2.000 kg pr. ha i pløjelaget.
Tab af fosfor forekommer ved overfladeafløb (incl. erosion) og ved udvaskning. I gennemsnit tabes der ca. 0,5 kg fosfor pr. ha landbrugsjord, hvoraf halvdelen af tabet sker ved brinkerosion.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion