Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Jern (Fe)

Jern (Fe)

Jernmangel forekommer i Danmark kun på næringsstoffattige højmoser. På mineraljord er indholdet af jern meget højt i forhold til planternes behov.
Blandt landbrugsafgrøderne ses symptomerne tydeligst i havre.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion