Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Kalium (K)

Kalium (K)

Afgrødens kaliumforsyning sikres først og fremmest ved, at kaliumindholdet i jorden er på et tilstrækkeligt højt niveau. Derfor anbefales det at få bestemt jordens kaliumtal ved jordbundsanalyser hvert 5. til 7. år og afstemme kaliumtilførslen herefter.

På de letteste sandjorde er jordens evne til at fastholde kalium dog så lav, at kalium udvaskes. Her skal man i det enkelte år være særlig opmærksom på afgrødens kaliumforsyning.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion