Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Kvælstof (N) > Kvælstofbehov og N-min

Kvælstofbehov og N-min

Variationen i kvælstofbehovet mellem de enkelte marker varierer meget, og normerne korrigerer kun for en del af denne variation. Der findes en række metoder til at fastsætte kvælstofbehovet på markniveau mere præcist - f.eks. ud fra dyrkningshistorien, N-min-metoden, totalkvælstofindholdet i jorden eller sensorer.
N-min-metoden anvender en enkel kvælstofomsætningsmodel. En mere nøjagtig opgørelse af kvælstofbehovet kan fås ved hjælp af programmet DLBR Mark, der tager hensyn til flere forhold.

 Artikler

Nye artikler

Eftervirkning af efterafgrøder
Eftervirkningen af efterafgrøder i 2020 vil primært afhænge af, hvor meget ekstra kvælstof, der kan frigøres fra de nedmuld...
23.03.20

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion