Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Kvælstof (N) > Kvælstofbehov og N-min

Kvælstofbehov og N-min

Variationen i kvælstofbehovet mellem de enkelte marker varierer meget, og normerne korrigerer kun for en del af denne variation. Der findes en række metoder til at fastsætte kvælstofbehovet på markniveau mere præcist - f.eks. ud fra dyrkningshistorien, N-min-metoden, totalkvælstofindholdet i jorden eller sensorer.
N-min-metoden anvender en enkel kvælstofomsætningsmodel. En mere nøjagtig opgørelse af kvælstofbehovet kan fås ved hjælp af programmet DLBR Mark, der tager hensyn til flere forhold.

 Artikler

Nye artikler

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødningsteam