Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Magnesium (Mg)

Magnesium (Mg)

Afgrødens magnesiumforsyning sikres først og fremmest ved, at magnesiumindholdet i jorden er på et tilstrækkeligt højt niveau.
Derfor anbefales det, at få bestemt jordens magnesiumtal ved jordbundsanalyser hvert 5. til 7. år og afstemme magnesiumtilførslen herefter.
Sandjord har et lavere naturligt indhold af magnesium end lerjord, og derfor optræder magnesiummangel især her. Magnesiummangel forstærkes på jord med lavt reaktionstal.

 Artikler

Nye artikler

Oversigt over gødninger velegnede til udsprøjtning 2020
Se eksempler på gødninger, der er velegnede til udsprøjtning, bl.a. til dækning af behovet for mikronæringsstoffer.
26.03.20

Ansvarlig

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødning/Produktion