Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Gødskning > Næringsstoffer > Mangan (Mn)

Mangan (Mn)

Manganmangel fremkommer især på sandede jorde og jorde med et stort humusindhold - specielt hvis reaktionstallet er for højt. Tørke og løs jord fremmer manganmangel.
Alle afgrøder kan få manganmangel, men vinterbyg og havre er de mest følsomme.
Manganmangel forebygges ved at undgå for højt reaktionstal samt ved at undgå for løse jorder. Manganmangel afhjælpes bedst ved at udsprøjte mangan gentagne gange.

 Artikler

Nye artikler

Oversigt over gødninger velegnede til udsprøjtning 2020
Se eksempler på gødninger, der er velegnede til udsprøjtning, bl.a. til dækning af behovet for mikronæringsstoffer.
26.03.20

Ansvarlig

PlanteInnovation
Konsulent

Mette Kramer Langgaard

Gødning/Produktion