Rettelse af pas med isætning af medicinsider

Alle heste i Danmark skal have et pas med medicinsider. Dette præciseres i bekendtgørelse nr. 1448 af 15/12/2009, der er trådt i kraft 1. januar 2010. Bekendtgørelsen supplerer EU forordning 504/2008 af 6. juni 2008.

De nye regler medfører at:

1. Hestepasset skal indeholde sider til brug for registrering af medicinering (i pas udstedt af SEGES, Heste side 41-56).

2. Hesten skal chipmærkes

Undtaget fra kravet om mærkning er dog heste fra EU-anerkendte avlsforbund, der i perioden 1999-2009 har fået udstedt pas efter brænde-/frysemærkning eller uden mærkning på baggrund af avlsforbundet valg om at dette var frivilligt OG har fået passet opdateret med medicinsider inden overgangsfristens udløb (senest ved udgangen af 2011 for de sidste grupper af heste).

Alle heste registreret første gang efter 1. juli 2009 skal chipmærkes.

Hvordan foregår rettelse af pas med isætning af medicinsider?

For heste med pas udstedt af SEGES, Heste foregår rettelsen med  isætning af medicinsider således:

1.  Der forudbetales for isætning af medicinsider her

2. 
 Herefter vil du modtage en faktura/kvittering sammen med et værdibevis på e-mail.

3. Passet sendes til SEGES, Heste sammen med det udprintede værdibevis og bestillingsformular. Af denne fremgår oplysninger om, hvilken hest det drejer sig om og hvor passet skal sendes retur til.

SEGES Heste kan kun opdatere pas udstedt af SEGES, Heste/Videncentret for Landbrug, Heste/Landscentret, Heste. Undtagelsen hertil er pas på islændere, som skal opdateres hos Dansk Islandshesteforening. Udenlandske pas har i nogle tilfælde allerede medicinsider, i andre tilfælde skal de opdateres hos det udenlandske forbund. 
 

Bestil rettelse af pas med isætning af medicinsider her

Forudbetal for rettelse af pas med isætning af medicinsider her

Såfremt der skulle være spørgsmål hertil er du velkommen til at kontakte 

SEGES, Heste på tlf.nr. 8740 5475.