Kvæg

Det kan blive dyrt at spare på syre til gylle

Når du udbringer forsuret gylle til græs, skal du være opmærksom på, at forsuringen er sket korrekt, og at du bagefter kan dokumentere det over for myndighederne.

Hvis du satser på forsuring af gylle frem for nedfældning, skal du være sikker på, at forsuringen er tilstrækkelig effektiv – altså om der er brugt syre nok – men du skal også være sikker på, at du har den rigtige dokumentation, som du kan fremvise i en kontrolsituation. Dokumentationskravene afhænger bl.a. af, om du har forsuret i gylletanken eller om forsuringen er sket under udbringning af gyllen. 

Når du udbringer forsuret gylle til græsmarker skal du være opmærksom på:

  1. Sørg for, at der bruges syre nok til, at pH kommer langt nok ned. Der er ikke mange penge at spare ved at bruge for lidt, fordi ammoniakfordampningen så bliver for høj. Erfaringer fra forsøg og forskning tyder på, at der typiske skal bruges ca. 2,5 liter syre pr. ton kvæggylle ved markforsuring og lidt mere ved forsuring i gylletanken. Kravet er pH 6,4 ved SyreN markforsuring, og pH 6,0 ved andre metoder som fx tankforsuring og afgasset gylle.
  2. Syreforbruget er væsentligt højere i afgasset gylle end i kvæggylle, så her er forsuring ofte ikke økonomisk interessant, og i stedet anbefales nedfældning.  
  3. Tjek pH under udbringningen. Det kan være vanskeligt at måle pH præcist i gylle – især under udbringning, fordi gyllen skummer. Hvis man vil være sikker på, at pH er tilstrækkelig lav, kan man købe et pH-meter for under 1.000 kr., og kontrollere pH’en i en gylleprøve efter skummet har lagt sig.
  4. Sørg for, at du har dokumentationen i orden. Du skal have dokumentation for, at pH var lav nok, og i nogle tilfælde også have registreret syreforbrug mv. i en logbog, som du skal opbevare på bedriften. Begge dele skal kunne fremvises ved kontrol. Kravene afhænger af valgt forsuringsteknik og -fabrikat.

Sanktioner ved for ringe forsuring af gylle

Forsuring af gylle er alvorlige forhold at sjuske med. Som udgangspunkt er sanktionen bøde. I tilfælde hvor der er forvoldt skade, fremkaldt fare for skade eller man har opnået eller forsøgt at opnå en økonomisk fordel, kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år. 

Såvel landmand, maskinstation som enkeltpersoner ansat hos maskinstationen kan drages til ansvar.

Der er til gengæld ikke krydsoverensstemmelse på overtrædelser af forsuringsreglerne.

Læs mere i artiklen: Regler for dokumentation ved forsuring af gylle.

Artiklen har været bragt i kvægNYT nr. 6, 2020.

Gylletank

Bruges der for lidt syre, risikerer både landmand og maskinstation bøde eller fængselsstraf. Foto: SEGES.

Vil du vide mere?