Køer i stald

Kvæg, Økonomi og ledelse

Case: På Klovborg er naboerne med i bedriftens strategi

For mælkeproducent Niels Hedermann er det naturligt, at godt naboskab har en fremtrædende plads i strategien for bedriften.

Vores landbrug fylder og det forpligter

Åbenhed og ordentlighed. Sådan lyder de to første punkter i det værdisæt, der er en del af strategien for bedriften Klovborg ved Øster Brønderslev. Ifølge ejer Niels Hedermann er det naturligt, at de to værdier har en fremtrædende plads i strategien.

”Vi har altid fokuseret meget på at få tommel op i stedet for den midterste finger fra naboerne. Det har vi, fordi vi er meget bevidste om, at vi fylder enormt meget, og at det forpligter,” forklarer han.

Naboer havde indflydelse på kostald

På Klovborg handler nabopleje blandt andet om at lytte og reagere, når naboer henvender sig. Det har f.eks. ført til afskærmning af det arbejdslys, de bruger i døgnets mørke timer og til skovrejsning.

”Vi skulle bygge en ny halmlade, og naboen syntes godt nok, den var høj. Han foreslog, om vi ikke kunne plante en skov imellem ham og den nye lade. Det viste sig, at det jordstykke, han foreslog, alligevel var en lille træls, våd mark, så nu har vi plantet skov der,” fortæller Niels.

Naboerne har også haft afgørende indflydelse på Klovborgs kommende kostald, hvor en nabo foreslog at vende stalden 90 grader og flytte ensilagepladsen, da projektet kom i høring. ”Det var en meget bedre løsning, vi havde bare ikke tænkt på det. Og så passede det ham meget bedre som nabo,” fortæller Niels.

For Niels Hedermann er det vigtigt, at ordentlighed gennemsyrer hele bedriftens kultur, og forskellen kan ligge i de helt små handlinger. ”Jeg vil gerne give videre til medarbejderne, at vi opfører os ordentligt. Derfor går jeg op i, at vi hilser, når vi kører på vejene i stedet for at kigge ned i rattet, og vi kører selvfølgelig ordentligt,” fortæller han.

Køer på græs og store græskar giver god snak 

Niels Hedermann holder også af at række ud og lave sjove initiativer, der er gode til at komme i snak med folk. De seneste to år har de blandt andet dyrket kæmpegræskar til pluk selv. Denne sommer er køerne også kommet på græs, og det har ligeledes givet meget på imagekontoen.

”Vi har fået mange positive kommentarer fra folk, der synes, det er utrolig dejligt at se køerne på græs – og det synes vi egentlig også selv,” smiler han. 

Niels Hedermann, Klovborg

Niels Hedermann på Klovborg låner gerne maskiner ud og opmagasinerer ting for idrætsforeningen. Foto: LandbrugsMedierne.

Naboen: Når Niels er hjælpsom, får han længere snor

Niels Hedermanns nabo Rasmus Tørholm fortæller, at han hurtigere kan tilgive gyllelugt og store stalde, når kvægbrugeren bakker op om lokale initiativer og møder lokalsamfundet med åbne arme. For eksempel nævner han jorden til varmeværkets solceller, som Niels Hedermann hurtigt kunne afse i markplanen, børnenes mange besøg på bedriften med dagplejen og børnehaven, og de mange blomsterstriber, man nyder godt af, når man kører omkring Øster Brønderslev. 

Og det påvirker helt klart hans syn på den store malkekvægsbedrift.

”Man har en længere snor til ham. Det bliver knap så træls, når han kører gylle, og man bliver generelt mere overbærende over for de mindre fede ting,” fortæller Rasmus Tørholm. 

Rasmus tørholm fortæller, at Niels Hedermann også altid er klar med en hjælpende hånd og nyttige maskiner, når den lokale Bålhøjfestival skal arrangeres. Og det husker man, når der ligger en miljøgodkendelse i høring:

”Det er helt logisk; hvis han er flink den ene vej, så er vi også den anden vej,” mener Rasmus Tørholm.

Rasmus Tørholm

Rasmus Tørholm. Foto: Privat.